Openbare besluitenlijst 28 november 2017

Vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

  • Openbare besluitenlijst 28 november (pdf, 191 kb)
AgendapuntOmschrijving collegebesluit
1.1

Subsidie 2017 aan Museum het Valkhof

Collegebesluit met bijlage (pdf, 207 kb)

2.1

Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie

Collegebesluit met bijlage (pdf, 1.01mb)

3.1

Legesverordening 2018

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 528 kb)

3.2

Belastingverordeningen OZB, Rioolheffing, Reinigingsheffingen 2018

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 435 kb)

3.3

Belastingverordeningen overige heffingen 2018

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 559 kb)

3.4

Openbaar vervoer onderzoek binnenstad - reacties principebesluiten

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 3,79 mb)

3.5

Ontwikkelingen bij de Lindenberg

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 942 kb)

3.6

Nota Buitensportaccommodatiebeleid Nijmegen

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 14.1 mb)

3.7

Vaststellen gunning aanbesteding ambulante Wmo en Jeugdhulp

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 2.67 mb)

3.8

Koopoptie NEC op verwerving opstalrecht op het Goffertstadion

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 469 kb)

3.9

Planexploitatie G610 Aldi Molenweg

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 1.05 mb)

3.10

Beantwoording motie Regelarm Ondernemend 
Nijmeegs Domein (ROND)

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 2.11 mb)

3.11

Uitvoering motie ‘Staddijk verdient een nieuwe kans’ 

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 14.2 mb)

3.12

Regionale Bereikbaarheidsaanpak

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 3.75 mb)

4.1

Evaluatie Grip op Gladheid en uitvoeringsprogramma gladheidsbestrijding 2017-2018

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 3.95 mb)

4.2

Beantwoording schriftelijke vragen SP over buslijn 4

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 577 kb)

4.3

Beleidsregels Sport en Bewegen 2018

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 823 kb)

4.4

Subsidie shelter City Nijmegen 2018 - 2019

Collegebesluit (pdf, 448 kb)

4.5

Subsidie VOF Futsal Chabbab tweede helft 2018

Collegebesluit (pdf, 585 kb)

4.6

Subsidie 2018 Zorginfrastructuur Oud Burgeren Gasthuis

Collegebesluit  (pdf, 514 kb)

4.7

Aanvullende peutertoeslag mei-december 2017

Collegebesluit (pdf, 405 kb)

4.8

Aanpassing grens bebouwde kom Lent, gem. Nijmegen

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 4.27 mb)

4.9

Bestemmingsplan Nijmegen Oud West 2015 - 4 (Geulstraat 115)

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 2.74 mb)

4.10

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen West - 6 (Boksdoornstraat naast nummer 10)

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 15.89 mb)

4.11

Voordracht leden hoofdstembureau raadgevend referendum

Collegebesluit (pdf, 374 kb)

4.12

Voordracht gemeentelijk stembureau voor het experiment centraal tellen stembiljetten gemeenteraadsverkiezingen

Collegebesluit (pdf, 376 kb)

4.13

Verkoop bedrijfskavel Mercuriuspark

Collegebesluit (pdf,268 kb)