Openbare besluitenlijst 29 augustus 2017

Openbare besluiten van de vergadering van het college van burgemeester & wethouders op
29 augustus 2017

• Openbare besluitenlijst 29 augustus 2017

Agendapunt Omschrijving collegebesluit
3.1

Vaststelling facetbestemmingsplan Parkeren

Collegebesluit met bijlagen

3.2

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp 

Collegebesluit met bijlagen

3.3

Managementrapportage ROB zorg en ondersteuning 2016 

Collegebesluit met bijlagen

3.4

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 2017 

Collegebesluit met bijlagen

3.5

Invoering HR21 

Collegebesluit met bijlagen

3.6

Ontwerp partiële herziening Groot Oosterhout - 6 (reparatieplan) 

Collegebesluit met bijlagen

3.7

Opvang en begeleiding uitgeprocedeerde asielzoekers 

Collegebesluit met bijlagen

3.8

Aangepaste reactie voorstel dienstregeling Breng 2018 

Collegebesluit met bijlagen

3.9

Benoeming leden Seniorenraad 

Collegebesluit

3.10

Verkoop bouwgrond in Grote Boel F en G 

Collegebesluit 

3.11

Verkoop bouwgrond in Grote Boel woonfase G 

Collegebesluit