Openbare besluitenlijst 30 januari 2018

Vergadering van het college van burgemeester en wethouders

  • Openbare besluitenlijst 30 januari 2018 (pdf, 124 kB)
AgendapuntOmschrijving collegebesluit
2.1

Planningskader wonen en zorg ouderen 2017

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 9.88 MB)

2.2

Evaluatie reclamebeleid Nijmegen

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 2.02 MB)

3.1

Toekomstverkenning Dukenburg  

Collegebesluit met bijlage (pdf, 306 kB)

3.2

Beantwoording motie Gofferttrein Groen Sein

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 372 kB)    

3.5

Onderzoeksprogramma O en S 2018

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 1.02 MB

3.6

Beleidsregels terug- en invordering Participatiewet  

Collegebesluit met bijlage (pdf, 359 kB)

3.7

Investeringsagenda Stedelijk Netwerk Arnhem Nijmegen 2018-2019

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 656 kB)

3.8

Aanvraag verder op de aangeslagen weg van TPN-WEST Werklocatiemanagement Ondernemersfonds 2017

Collegebesluit (pdf, 183 kB)

3.9

Voortgangsrapportage Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2017

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 775 kB)

3.10

Voortgang Groen Verbindt 2017-2018

Collegebesluit met bijlage (pdf, 285 kB)

3.11

Onderzoek naar Cultural Governance bij de culturele instellingen

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 899 kB)

3.12

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Broodkorf Zuid

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 30 MB)

3.13

Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen 2019 (BRN)

Collegebesluit met bijlage (pdf,  751 kB)

4.1

Vaststelling 2016 en toekenning 2017 werklocatiemanagement Ondernemersfonds tbv het Huis voor de Binnenstad

Collegebesluit (pdf, 1,41 MB)

4.2

Bottelstraat, openbare weg nieuwe straat - binnenterrein

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 465 kB)

4.3

Verwijsindex regio Nijmegen en eindreactie website opvoeden, GGD Gelderland Zuid

Collegebesluit (pdf, 228 kB)

4.4

Subsidie A De School als Vindplaats Subsidie B Passende Kinderopvang

Collegebesluit  (pdf, 369 kB)

4.5

Subsidie Leger des Heils Housing First 2018

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 209 kB)

4.6

Aanpak upgrading Schalmei Neerbosch-Oost

Collegebesluit met bijlage (pdf, 278 kB)

4.7

Derde jaar WW

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 1,13 MB)

4.8

Evaluatie Jaarwisseling

Collegebesluit met bijlage (pdf, 278 kB)