Openbare besluitenlijst 31 oktober 2017

Openbare besluiten van de vergadering van het college van burgemeester & wethouders op
31 oktober 2017

• Openbare besluitenlijst 31 oktober 2017

Agendapunt:
 
Omschrijving collegebesluit:


 
1.1
 
Proces en vervolg wensen en bedenkingen Laan van Oost Indië

Collegebesluit met bijlagen
 
1.2
 
Beantwoording brief Talis inzake trace Laan van Oost-Indië en bouwplan Talis 200 appartementen

Collegebesluit met bijlagen
 
2.1
 
Wensen en bedenkingen deelname Stichting RvN@

Collegebesluit met bijlagen
 
3.1


 
Definitief Regionaal Programma Werklocaties

Collegebesluit met bijlagen
3.2
 
Brief aan de gemeenteraad inzake verkeerseffecten van de reconstructie Graafseweg

Collegebesluit met bijlage
3.3
 
Raadsbrief Stand van zaken stationsgebied Nijmegen

Collegebesluit met bijlagen
 
3.4
 
Raadsbrief update Breng Flex

Collegebesluit met bijlagen
 
3.5
 
Locatiekeuze tijdelijk bezoekerscentrum Green Capital 2018

Collegebesluit
 
3.6
 
Raadsbrief update voorbereiding Nijmegen European Green Capital 2018

Collegebesluit met bijlagen
 
3.7
 
Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake tracé Laan van Oost-Indië

Collegebesluit met bijlagen
3.11


 
Strategische gronden Ontwikkelingsbedrijf

Collegebesluit met bijlagen
3.12
 
BRN indexering

Collegebesluit met bijlage
 
3.13


 
Straatnaamgeving Vogelpark

Collegebesluit met bijlagen
 
3.14
 
Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Vossenpels Zuid - 1 (deelplan Bekkersland)

Collegebesluit met bijlagen
 
3.15
 
Besluit nadere regels Meedoen 2018

Collegebesluit met bijlagen
3.16
 
Memorandum of Understanding Higashimatsuyama - Nijmegen

Collegebesluit met bijlage
4.1


 
Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs

Collegebesluit met bijlagen
4.2
 
Aanpassingen in de AGN: uitwerking gemeentelijke cao 2017-2019

Collegebesluit met bijlagen
 
4.3
 
Uitwerking cao 2017-2019 vaststellen salaristabellen 1-08-2017 en 1-1-2018

Collegebesluit met bijlagen
4.4


 
Partiele herziening Nijmegen Midden 2015 - 4 (Groenestraat 193)

Collegebesluit met bijlagen
4.5
 
Bestemmingsplan Nijmegen Vossenpels Zuid – 2 (Vossenpelssestraat 11)

Collegebesluit met bijlagen
 
4.6
 
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Dorp Lent – 41 (gedeelte van Pelseland 8)

Collegebesluit met bijlagen
 
4.7
 
Verkoop 5 bouwkavels aan de Kopseweg

Collegebesluit
 
4.8
 
Verkoop bouwgrond in Grote Boel woonfase A aan KlokGroep

Collegebesluit
 
4.9
 

Verkoop bouwgrond in Grote Doel woonfase E aan Heijmans

Collegebesluit

4.10

Beslissing op bezwaar dwangsom de Hemel, Franse Plaats 1

Collegebesluit