Openbare besluitenlijst 5 december 2017

Vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

  • Openbare besluitenlijst 5 december (pdf, 123 kB)
AgendapuntOmschrijving collegebesluit
3.2

Uitvoering aangenomen moties Politieke Avonden 1 en 15 november

Collegebesluiten met bijlagen (pdf, 1.62 mB)

3.4

Beantwoording vragen D66 Nijmegen, inzake veiligheid van sekswerkers 

Collegebesluiten met bijlagen (pdf, 548 kB)

3.5

Hoogte salaris voorzitter RvB BNG 

Collegebesluiten met bijlage (pdf, 342 kB)

3.6

Verplaatsing markt tijdens opening EGC 2018 

Collegebesluiten met bijlage (pdf, 574 kB)

3.7

Aanpassing tarieven parkeergarages en afgesloten parkeerterreinen 2018

Collegebesluiten met bijlage (pdf, 684 kB)

3.8

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen-Zuid

Collegebesluiten met bijlagen (pdf, 27 mB) Let op grootte bestand.

3.9

Subsidieverlening Stichting Leergeld 2018

Collegebesluiten (pdf, 693 kB)

3.10

Subsidieverlening 2018-2019 dagbesteding ouderen Nijmegen

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 3.9 mB)

3.11

Subsidieverstrekkingen 2018

Collegebesluiten (pdf, 448 kB)

3.12

Subsidie Stichting RvN@

Collegebesluiten met bijlage (pdf, 4.6 mB)

3.13

Bezwaarschrift tegen last onder dwangsom overtreding toegestaan geluidsniveau 

Collegebesluiten (pdf, 338 kB)

3.14

Nieuwe werk- en vergaderwijze van de gemeenteraad

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 2.8 mB)

4.1

Evaluatie MEE-reizen

Collegebesluiten met bijlagen (pdf, 845 kB)

4.2

Programmering krediet Woonmilieuverbetering

Collegebesluiten met bijlage (pdf, 342 kB)

4.3

Kwaliteit en toegankelijkheid peuteropvang VVE

Collegebesluit met bijlage (pdf, 5.418 kB)