Openbare besluitenlijst 5 september 2017

Openbare besluiten van de vergadering van het college van burgemeester & wethouders op
5 september 2017

• Openbare besluitenlijst 5 september 2017

Agendapunt

Omschrijving collegebesluit

2.2

Verkoop Ubbergseveldweg 70

Collegebesluit 

3.1

Rapportages Imago van Nijmegen 2017 en Evenementenjaar 2016

Collegebesluit met bijlagen

3.4

Reactie op evaluatie samenwerking Regio Arnhem Nijmegen 

Collegebesluit met bijlagen

3.5

Beantwoording schriftelijke vragen van de raadsfractie van D66 over de Wet aanpak woonoverlast

Collegebesluit met bijlagen

3.7

Advies Kinderraad over plastic soep

Collegebesluit met bijlagen

3.8

Verordening onkostenvergoedingen en voorzieningen voor raadsleden 2017

Collegebesluit met bijlagen

3.9

Voorstel deelname aan experiment centraal tellen stembiljetten

Collegebesluit met bijlagen

3.11

Verkeersmaatregelen Griftdijk

Collegebesluit met bijlagen

3.12

Raadsinformatiebrief Rigtergroep

Collegebesluit met bijlagen

4.1

Straatnaamgeving Fort Krayenhoff

Collegebesluit met bijlagen

4.2 

Tariefstelling inkoop ambulante Wmo en Jeugdhulp 2018 e.v. 

Collegebesluit met bijlagen

4.3

Bijzondere leerstoel Radboud Universiteit 2017-2019

Collegebesluit met bijlage

4.4

Vaststellen Reglement Basisregistratie personen 2017 (BRP) 

Collegebesluit met bijlagen

4.5

Aankoop perceel grond aan de Visveldsestraat te Lent

Collegebesluit