Openbare besluitenlijst 6 februari 2018

Vergadering van het college van burgemeester en wethouders

  • Openbare besluitenlijst 6 februari 2018 (pdf, 126 kB)
AgendapuntOmschrijving Collegebesluit

1.1

Fossiele eik in het Rivierpark

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 844 kB)

1.2 

Duurzame warmte: informatie seismisch onderzoek en geothermie (aardwarmte)

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 1,11 MB)

3.1

Beleidsregels vergunningverlening, toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2018-2021

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 35,7 MB)

3.2

Subregionaal Woonagenda

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 1,15 MB)

3.3

Raadsinformatiebrief n.a.v. rapport AP

Collegevoorstel met bijlagen (pdf, 1,23 MB)

3.4

Informatie thuisbezorgen reisdocumenten

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 607 kB)

3.5

Brief aan de gemeenteraad inzake het PGB voor beschermd wonen

Collegebesluit met bijlagen (pdf 334 kB)

3.6

Fietsoversteek Oude Groenestraat

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 441 kB)

3.7

Zienswijze op het brandweerzorgplan van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ)

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 5,05 MB)

3.8

(Her)Benoeming voorzitter en leden commissie Beeldkwaliteit

Collegebesluit met bijlage (pdf, 452 kB)

4.1

Voortgangsrapportage Subsidies

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 975 kB)

4.2

Wijziging van de Nadere regels seksbedrijven

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 301 kB)

4.3

Versterken proces calamiteiten Wmo en Jeugdhulp

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 1,25 MB)

4.4

Verlenging contracten beschermd wonen 2018

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 644 kB)

4.5

Budgetsubsidie 2018 St. Zwembad Dukenburg

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 933 kB)

4.6

Aanwijzing collectieve festiviteiten 2018

Collegebesluit (pdf, 184 kB)

4.7

Overeenkomst tot overdracht bloot eigendom Nijverheidsweg 80

Collegebesluit (pdf. 183 kB)