Openbare besluitenlijst 7 november 2017

Openbare besluiten van de vergadering van het college van burgemeester & wethouders op 7 november 2017

• Openbare besluitenlijst 7 november 2017 (pdf, 114 kb)

Agendapunt:

Omschrijving collegebesluit

2.1
 

Marktverordening en Marktreglement 2017

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 2.05 mb)

2.2

Standplaatsenbeleid Nijmegen 2017

Collegebesluit met bijlagen  (pdf, 0.95 mb)

3.2
 

Warmteplan stationsgebied  

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 1.78 mb)

3.3

 

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt  

Collegebesluit met bijlage (pdf, 186 kb)

4.1

Ontwerp partiële herziening Groot Oosterhout - 6 (reparatieplan)

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 557 kb)

4.2

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder Nijmegen Lindenholt - 2 (de Meeuwse Acker nabij 2012)

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 8,76 mb)

4.3

Subsidieverzoek Het Gelders Orkest 1 mei 2017

Collegebesluit (pdf, 157 kb)

4.4

Herbenoeming lid Seniorenraad

Collegebesluit (pdf, 153 kb)

4.5

Voordracht centraal stembureau/hoofdstembureau  

Collegebesluit (pdf, 153 kb)

4.6 

Beslissing op verzoek tegemoetkoming planschade de Meeuwse Acker 12-31 te Nijmegen

Collegebesluit (pdf, 169 kb)