Openbare Besluitenlijst van 27 februari 2018

Vergadering van het college van burgemeester en wethouders

  • Openbare besluitenlijst van 27 februari 2018 (pdf, 112kB)
AgendapuntOmschrijving collegebesluit
3.1

Onderzoek toekomstverkenning winkelstructuur Dukenburg

Collegebesluit met bijlagen 

3.3

Veiligheidsbrief 2018

Collegebesluit met bijlage (pdf, 697 kB)

3.4

Voortgangsrapportage Waalfront

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 1,54 MB) 

3.5

Kwartaalbericht Waalsprong nr. 17

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 1,42 MB)

3.6

Sportverenigingsmonitor 2017

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 0,98 MB)

3.7

Hotelonderzoek

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 2,79 MB)

3.8

Beantwoording vragen over sociale wijkteams, toegang tot verlengde jeugdhulp en pleegzorg 18+

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 511 kB)

3.9

Beantwoording schriftelijke vragen over de Music Meeting conform artikel 39 reglement van orde

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 347 kB)

3.10

Artikel 39 vragen van de fractie SP over populieren aan de Industrieweg

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 754 kB)

3.11

Zienswijze begroting 2018 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 483 kB)

3.12

Technische wijziging marktverordening 2017

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 330 kB)

3.13

Innovatiebarometer 2018

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 1,87 MB)

3.14

Stads- en Wijkmonitor 2018

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 555 kB)

4.1

Reactie motie ‘Ze zijn al thuis in Nijmegen’

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 445 kB)

4.2

Notitie activiteiten zorgketen prostitutie

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 537 kB)

4.3

Ontwerpbeheersverordening Nijmegen Heijendaal 2018

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 2,54 MB)

4.4

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Bemmel 1978 - 10 (Stationsstraat 82)

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 4,5 MB)

4.5

Aanvraag Werklocatiemanagement Bedrijvenvereniging Bijsterhuizen ‘Aan de slag met speerpunten 2018’

Collegebesluit (pdf, 190 kB)

4.6

Subsidie Holland Ladies Tour 2018

Collegebesluit (pdf, 211 kB)

4.7

Verkoop bouwgrond Meeuwse Acker

Collegebesluit (pdf, 177 kB)

4.8

Verkoop Berg en Dalseweg 295

Collegebesluit (pdf, 185 kB)

4.09

Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade Distelstraat 84,90, en 94 te Nijmegen

Collegebesluit  (pdf, 214 Kb)