Openbare Besluitenlijst van 6 maart 2018

Vergadering van het college van burgemeester en wethouders

  • Openbare besluitenlijst van 6 maart 2018 (pdf, 133 kB)
AgendapuntOmschrijving collegebesluit
2.1

Jaarverslag Leerplicht en raadsbrief thuiszitters en passend onderwijs

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 947 kB)

3.1

Raadsvragen Vragenhalfuurtje 21 februari jl. Zandafvoer Beuningse Plas

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 16 MB)

3.2

Buslijn Aldenhof

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 375 kB)

3.3

Motie Sportpark De Biezen: Groener dan gras

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 474 kB)

3.4

Subsidieregelingen verduurzaming particulier woningbezit

Collegebesluit met bijlage (pdf, 396 kB)

3.5

Cultuurhistorische objecten 2018

Collegebesluit (pdf, 196 kB)

3.6

Voornemen overdracht publieke taken i.h.k.v. Wmo naar Sterker

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 188 kB)

3.7

Regionale contracten Jeugd-ggz en Dyslexie

Collegebesluit met bijlage (pdf, 353 kB)

3.8

Realisatie en doordecentralisatie basisschool 'De Uitdaging' in Grote Boel

Collegebesluit met bijlage (pdf, 245 kB)

4.1

Straatnaamgeving buurtnaam Koudenhoek

Collegebesluit met bijlage (pdf, 336 kB)

4.2

Straatnaamgeving Zuiderveld

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 595 kB)

4.3

Spreiding verkiezingsborden

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 365 kB)

4.4

Gewijzigde vaststelling project Werklocatiemanagement Economisch Collectief Nijmegen

Collegebesluit (pdf, 182 kB)

4.5

Locatieprofiel Kronenburgerpark, Rivierpark, Ossenwaard, Bastion, Lentse uiterwaarden, Lentse Warande

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 1,68 MB)

4.6

Beantwoording ongevraagd advies gezamenlijke adviescommissies

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 755 kB)

4.7

Herbenoeming leden adviescommissie Cultuurprijzen

Collegebesluit (pdf, 259 kB)

4.8

Aanvangstijd openbare centrale stemopneming van het gemeentelijk stembureau op 22 maart 2018 in de Jan Massinkhal

Collegebesluit (pdf, 176 kB)

4.9

Voortgang uitvoering VN-gedrag voor mensen met een beperking

Collegebesluit met bijlage (pdf, 374 kB)

4.10

Naamswijziging Adviescommissie Allochtonen in Kleurrijk Samenleven Nijmegen

Collegebesluit met bijlage (pdf, 364 kB)

4.11

Convenant Bondgenootschap Laaggeletterdheid Regio Nijmegen 2018-2022

Collegebesluit (pdf, 217 kB)

4.12

Tegemoetkoming planschade Nieuwe Mollenhutseweg 16 te Nijmegen

Collegebesluit (pdf, 207 kB)