Openbare besluitenlijst 14 november 2017

Vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

• Openbare besluitenlijst 14 november 2017 (pdf, 179 kb)

Agendapunt:

Omschrijving collegebesluit:

2.1
 

Nota Slotwijzigingen 2017

Collegebesluit met bijlage (pdf, 821 kb)

2.2

Beleidsregels omzetting en onttrekking van zelfstandige woonruimte Nijmegen 2018

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 3.5 mb)

3.1

Projectplan integrale gebiedsvisie Ringstraten inclusief Tweede Walstraat/Vlaamse Gas

Collegebesluit met bijlage (pdf, 1.04 mb)

3.2
 

Winkelcentrum Weezenhof   

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 532 kb)

3.3

 

Informeren van de raad en fractie PvdA over de stand van zaken Waaijenstein

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 615 kb)

3.4

Openstelling historische kelders stadhuis

Collegebesluit met bijlage (pdf, 753 kb)

3.5

Bevestiging afspraken met Gedeputeerde Staten inzake Ressen

Collegebesluit met bijlage (pdf, 786 kb)

3.6

Beleidsplan Samen dichtbij - GGZ-Beschermd Wonen-Maatschappelijke Opvang 2018-2020

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 10.8 mb)

3.7

Aangepaste en geïntegreerde Verordening en Beleidsregels Wmo en Jeugdhulp  

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 19.4 mb)

3.8

Gezond in de stad

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 2.5 mb)

3.9

Bezoekerswebsite

Collegebesluit (pdf, 688 kb)

3.10

Toezicht en handhavingstaken bodem

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 4.4 mb)

3.11

Niet vergoede waterschade Nieuw Malderborgh augustus 2015 

Collegebesluit met bijlagen  (pdf, 860 kb)

4.1

Beantwoording artikel 39 vragen D66 inzake Zonnepark in Park Lingezegen

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 522 kb)

4.2

Bestrating olifantenpad Weurtseweg - Nymaplein

(Art. 39 vraag stadspartij DNF)

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 428 kb)

4.3

Subsidies Onderwijsachterstanden en Brede Scholen 2017

Collegebesluit (pdf, 609 kb)

4.4

Nijmegen Woonpark Oosterhout 2013 - 2 (rotonde Griftdijk)

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 32 mb)

4.5

Dwangsombeschikking strijdig gebruik bestemmingsplan, woonunits Wolfskuilseweg 279 t/m 437 

Collegebesluit