Openbare besluitenlijst 21 november 2017

Vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

  • Openbare besluitenlijst 21 november 2017 (pdf, 105 kb)
AgendapuntOmschrijving collegebesluit
3.2

Vragen fractie SP over overlast Menuetstraat

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 569 kb)

3.3

Vragen fractie D66 over vuurwerk en veiligheid

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 598 kb)

3.4

Vragen fractie SP over bewindvoering

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 835 kb)

3.5

Wijzigingen Schoolwijzer 2.0 

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 545 kb)

3.6

Rapport culturele samenwerking stedelijke regio Arnhem Nijmegen

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 5.67 mb)

3.7

Partiƫle herziening Landschapszone - 6 (kavels Park Waaijenstein)

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 961 kb)

3.8

Zienswijze begrotingswijziging GGD GZ 2018

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 1.09 mb)

4.1

Subsidieaanvraag GGD voor Kijk op Kleintjes 2018-2020

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 1.55 mb)

4.2

Aanvullende subsidie toegang Beschermd Wonen (GGD Gelderland-Zuid)

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 2.2 mb)

4.3

Subsidieregelingen groendaken en afkoppelen hemelwaterafvoer

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 989 kb)

4.4

Meerjarige subsidie 2018 t/m 2010 Zelfregiecentrum Nijmegen

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 1.57 mb)

4.5

Aanstellings- en aanwijzingsbesluiten gemeentelijke belastingen

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 433kb)

4.6

Formatie ROB, Wmo, jeugd, Beschermd Wonen

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 1.46 mb)

4.7

Verkoop Maycretewoningen

Collegebesluit met bijlagen (pdf, 422 kb)