Wethouder Bert Frings (GroenLinks)

B.(Bert) Frings is projectwethouder voor 0,8 fte (tot 31 oktober 2020). Hij is verantwoordelijk voor:

  • herziening Wmo-stelsel (Wmo, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, beschermd wonen)

Wethouder Frings is 7e locoburgemeester. Hij vervangt de burgemeester en de locoburgemeesters boven hem als zij op dienstreis, ziek of op vakantie zijn.

Contact

Afspraak maken:

Femke Morel (bestuurssecretariaat): 

Of mail wethouder Frings rechtstreeks: b.frings@nijmegen.nl

Voor de pers

De perswoordvoerder van wethouder Bert Frings is Suzanne Baks:

Uitnodigen voor officiële handeling

Nodig de wethouder uit voor een officiële handeling bij een jubileum, opening, viering of andere gelegenheid.

Nevenfuncties (betaald)

  • Lid van de raad van toezicht van Sterk Huis
  • Lid van de raad van toezicht van XONAR

Nevenfuncties als wethouder (onbetaald)

  • Lid Algemeen Bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)
  • Lid Algemeen Bestuur Basisregeling Regio Nijmegen
  • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid

CV

Bert Frings (1955) is sinds 2011 wethouder in Nijmegen. Sinds mei 2018 is hij verantwoordelijk voor de herziening van het Wmo-stelsel (Wmo, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, beschermd wonen). Bert Frings was van 2002 tot 2007 lid van de Nijmeegse gemeenteraad (waarvan vanaf 2006 fractievoorzitter). In 2010 werd hij wethouder in de gemeente Lingewaard.

Frings studeerde Sociale Geografie in Nijmegen. Hij werd leraar aardrijkskunde en was docent aan lerarenopleiding van de HAN. Hij werkte bij een landelijke lesmaterialenstichting en daarna als directeur van het Milieu Educatie Centrum Nijmegen. In 1999 startte hij zijn adviesbureau, dat zich tot 2006 bezig hield met interim-management, begeleiding van scholen in het voortgezet onderwijs en natuur- en milieueducatie. Van 2006 tot 2010 was Bert Frings directeur van de Praktijkschool Joannes voor moeilijk lerende kinderen van 12-18 jaar, die ook een vestiging in Nijmegen heeft. Ook was hij in 2010 interim-directeur van Het Inter-Lokaal.