Wethouder B. Frings (GroenLinks)

Wethouder Bert Frings is sinds 2011 wethouder. Hij is verantwoordelijk voor:

  • zorg
  • welzijn

Bert Frings is 2e locoburgemeester. De 2e locoburgemeester vervangt de burgemeester en de 1e locoburgemeester als zij op dienstreis, ziek of op vakantie zijn.

Contact

Afspraak maken:

U kunt wethouder Frings ook rechtstreeks mailen: b.frings@nijmegen.nl

Voor de media

De woordvoerder van wethouder Bert Frings is Suzanne Baks:

Nevenfuncties

  • Lid van het algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Basisregeling Regio Nijmegen
  • Lid van het algemeen bestuur GR Gezondheidszorg Regio Nijmegen
  • Lid schakelteam personen met een verward gedrag
  • Lid bestuurlijk ketenberaad, implementatie WvGGZ
  • Commissielid VNG Commissie Gezondheid en Welzijn (verantwoordelijk voor kwaliteit)
  • Lid van G32 Sociale Pijler