Wethouder J. Zoetelief (Verenigde Senioren Partij)

Jan Zoetelief is sinds november 2016 wethouder en verantwoordelijk voor:

  • werk
  • inkomen
  • economie en toerisme

Wethouder Zoetelief is 4e locoburgemeester. Hij vervangt de burgemeester en locoburgemeesters boven hem als zij op dienstreis, ziek of op vakantie zijn.

Contact

Afspraak maken:

Voor de media

De woordvoerder van wethouder Jan Zoetelief is Mariska Schok:

Nevenfuncties

Vanwege het wethouderschap

  • Lid van het Algemeen Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR+)
  • Lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Basisregeling Regio Nijmegen
  • Lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen
  • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid
  • Lid van het Comité van Toezicht van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020, regio Oost-Nederland

Andere nevenfuncties

  • Voorzitter hoofdbestuur politieke partij 50PLUS