Wethouder R.D. Helmer-Englebert (SP)

Renske Helmer-Englebert is vanaf mei 2014 wethouder. Zij is verantwoordelijk voor:

  • wijken
  • openbare ruimte
  • onderwijs
  • vroegtijdig schoolverlaten
  • sport en accommodaties

Renske Helmer is 1e locoburgemeester. De locoburgemeester vervangt de burgemeester als die op dienstreis, ziek of op vakantie is.

Contact

Afspraak maken:

Of mail wethouder Helmer-Englebert rechtstreeks: r.helmer@nijmegen.nl.

Voor de media

De woordvoerder van wethouder Renske Helmer-Englebert is Suzanne Baks:

Nevenfuncties

  • Lid van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de MARN. Ze heeft de portefeuille Afval en Bodem