College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeente Nijmegen wordt bestuurd door een coalitie van SP, GroenLinks, VSP en De Nijmeegse Fractie. De burgemeester is voorzitter van het college.

Het college  voert de besluiten van de gemeenteraad uit. De wethouders hebben verschillende taakgebieden. Bijvoorbeeld onderwijs, financiën, huisvesting of sport. Zo’n taakgebied noemen we een portefeuille. Wethouders hebben hierover overleg met ambtenaren, collega’s van andere gemeenten en van het Rijk en de provincie. Ze hebben ook gesprekken met bewoners, bedrijven en organisaties.

Het college voert ook wetten en regelingen van het Rijk en de provincie uit (medebewind). Voorbeelden daarvan zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet milieubeheer (Wm). Het college is verder verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en de organisatie.

Samenstelling college van burgemeester en wethouders

Het college bestaat uit burgemeester, 6 wethouders en een gemeentesecretaris. 

Burgemeester Hubert Bruls

Wethouder Renske Helmer-Englebert

Wethouder Bert Frings

Wethouder Ben van Hees

Wethouder Jan Zoetelief

Wethouder Bert Velthuis

Wethouder Harriët Tiemens

Gemeentesecretaris Arne van Hout