Declaraties college van burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders maken verschillende kosten voor hun werk. Deze bestuurskosten kunnen zij declareren. Voorbeelden hiervan zijn reiskosten, hotelkosten, zakelijke lunches en diners.
De vergoeding per kilometer bij zakelijk gebruik van een privéauto is € 0,28/km.
Het gaat om de periode 2017 tot en met mei 2018.

Burgemeester Bruls heeft geen kosten gedeclareerd.

Declaraties Burgemeester Bruls
OmschrijvingNadere OmschrijvingAantal KilometersBedrag
Verblijfskosten Maaltijdvergoeding € 46,40
Totaal  € 46,40

 

Declaraties Harriët Tiemens
OmschrijvingNadere omschrijvingAantal kilometersBedrag
Zakelijk gebruik privéautojanuari t/m december 20171255,4€ 351,52
 juli 2018 36€ 10,08
VerblijfskostenHotelkosten--€ 174,-
Reiskosten openbaar vervoerTreinkosten 2017 en 2018--€ 202,80
Totaal----€ 739,-

 

Wethouder Noël Vergunst heeft geen kosten gedeclareerd.

Declaratie Bert Frings
OmschrijvingNadere omschrijvingAantal kilometersBedrag
Zakelijk gebruik privéautoaugustus t/m december 2017722€ 202,16
 februari t/m oktober 20182.449,40€ 685,84
Totaal----€ 888,-

 

Wethouder Grete Visser heeft geen kosten gedeclareerd.

Wethouder Monique Esselbrugge heeft geen kosten gedeclareerd.

Declaraties Monique Esselbrugge
Omschrijving Nadere omschrijvingAantal kilometersBedrag
Zakelijk gebruik privéautojuni  t/m september 2018 673€ 188,60
Totaal  € 188,60

 

Wethouder Renske Helmer-Englebert heeft geen kosten gedeclareerd.

Declaraties Bert Velthuis
OmschrijvingNadere omschrijvingAantal kilometersBedrag
Zakelijk gebruik privéautojuli t/m december 2017
februari t/m juni 2018
462,6
429,40
€ 129,52
€ 120,24
Totaal----€ 249,76

 

Jan Zoetelief staat in het overzicht tot en met maart 2018. Hij is geen wethouder meer in het nieuwe college omdat hij niet in het nieuwe college zit.

Declaraties ex-wethouder Jan Zoetelief
OmschrijvingNadere omschrijvingAantal kilometersBedrag
Zakelijk gebruik privéautoseptember t/m december 20171.753,3€ 490,93
 januari t/m mei 20181.412,8€ 344,04
Hotelkosten----€ 164,85
Totaal----€ 1.051,08