Woordvoerders

 • Burgemeester Hubert Bruls
  portefeuille: openbare orde en veiligheid, dienstverlening en burgerzaken, externe betrekkingen, juridische zaken, communicatie, onderzoek en statistiek  
  Woordvoerder: Sandra Bronkhorst, mail s.bronkhorst@nijmegen.nl, telefoon 06 - 46 34 44 87 (waarnemend tot 1 juni 2021)
 • Wethouder Harriët Tiemens  
  portefeuille: duurzaamheid (klimaat en energie), wonen, mobiliteit, parkeren, groen en water    
  Woordvoerder: Freico Amberg, mail f.amberg@nijmegen.nl, telefoon 06 - 46 34 44 81
   
 • Wethouder Noël Vergunst  
  portefeuille: stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, cultuurhistorie, grondbeleid, cultuur 
  Woordvoerder: Mariska Schok, mail m9.schok@nijmegen.nl, telefoon 06 - 55 22 74 99    
   
 • Wethouder Grete Visser  
  portefeuille: onderwijs, zorg en welzijn (diversiteit, asiel, gezondheid, preventief jeugdbeleid, GGD, mantelzorg, vrijwilligersbeleid, herziening Wmo-stelsel  
  Woordvoerder: Suzanne Baks, mail s.baks@nijmegen.nl, telefoon 06 - 11 36 00 84
   
 • Wethouder Monique Esselbrugge   
  portefeuille: financiën, economie, citymarketing, vestigingsbeleid, binnenstad en toerisme, personeelsbeleid en organisatie   

  Woordvoerder: Freico Amberg, mail f.amberg@nijmegen.nl, telefoon 06 - 46 34 44 81

 • Wethouder Petra Molenaar
  portefeuille: werk, inkomen en armoedebestrijding, ICT en faciliteiten   
  Woordvoerder: Suzanne Baks, mail s.baks@nijmegen.nl, telefoon 06 - 11 36 00 84 
   
 • Wethouder Bert Velthuis  (0,7 fte)  
  portefeuille: wijken, openbare ruimte, vastgoed, sport en accommodaties 

  Woordvoerder: Mariska Schok, mail m9.schok@nijmegen.nl, telefoon 06 - 55 22 74 99