Woordvoerders

  • Burgemeester Hubert Bruls
    portefeuille: openbare orde en veiligheid, dienstverlening en burgerzaken, externe betrekkingen, juridische zaken, communicatie, onderzoek en statistiek  
    Woordvoerder: