30 maatregelen voor schonere lucht

Dit maatregelprogramma bevat zo’n 30 geactualiseerde en nieuwe maatregelen om de luchtkwaliteit in Nijmegen in de komende 10 jaar verder te verhogen en de gezondheid van Nijmegenaren te verbeteren. Nijmegen voert meerdere zero-emissiezones in voor stadslogistiek en oude brommers en scooters worden in delen van de stad verboden. Ook vervuilende schepen worden strenger aangepakt, bijvoorbeeld door de toegang van die schepen in de havens te beperken.

Nijmegen voert geen algemene milieuzone voor diesels in.

Lees het persbericht 14 juli 2020: Dertig maatregelen voor gezonde lucht in Nijmegen, geen milieuzone voor dieselvoertuigen (pdf, 69 kB).

Nieuwe WHO-advieswaarden

Op 22 september 2021 heeft de WHO (World Health Organization) nieuwe advieswaarden voor luchtkwaliteit bekendgemaakt. Luchtkwaliteit geeft aan hoe schoon de lucht is op een bepaalde plek. De luchtkwaliteit in Nederland voldoet nu al aan grenswaarden die op Europees niveau zijn vastgesteld. Dit is ook in Nijmegen het geval. De nieuwe advieswaarden zijn strenger, en daaraan voldoet de luchtkwaliteit in Nederland nog niet overal.  We vinden het als gemeente belangrijk om te zorgen voor schone lucht voor onze inwoners. In 2019 ondertekenden we daarom het landelijke Schone Lucht Akkoord. Daarin werken we samen met het rijk, provincies en gemeenten aan schone lucht. Het Schone Lucht Akkoord ging nog uit van de oude advieswaarden van de WHO. Samen met de deelnemers van het Schone Lucht Akkoord bekijken we wat de strengere advieswaarden betekenen voor het akkoord en ons beleid. 

Beleidsdocumenten

Onderzoeksrapporten

Externe documenten