De Grift

Nijmegen heeft voor De Grift, het gebied aan de noordgrens van Nijmegen onder de A15,  een gebiedsvisie gemaakt. Daarin staan de plannen en ambities die de gemeente met het gebied heeft. Met kansen voor nieuwe bedrijvigheid, duurzaamheid, het bestaande bedrijventerrein en een goede bereikbaarheid. We denken bijvoorbeeld aan kleine groepen bedrijven met veel aandacht voor transport en ruimte voor windmolens.

Op 14 april is de gebiedsvisie vastgesteld door het college van B en W. Op 10 juni staat het op de agenda van de gemeenteraad.

Lees het collegevoorstel, de brief aan de raad en de gebiedsvisie bij agendapunt 3. 4 op de openbare besluitenlijst van B en W van 14 april 2020.