Binnenstad

De binnenstad maakt een belangrijke verandering door. De wensen en verwachtingen van de consumenten veranderen, en daar moet de binnenstad op inspelen. De Nijmeegse binnenstad verandert van een ‘place to buy’ naar ‘place to meet’. We helpen de binnenstad bij dat proces.

Kruispunten St. Canisiussingel en Oranjesingel

In het voorjaar van 2018 worden verkeerslichten vervangen en de kruispunten aangepast. ...

Quackplein en Burgemeester Hustinxstraat

Het Quackplein en de Burgemeester Hustinxstraat krijgen begin 2018 een andere inrichting. ...

Waalkade

De Waalkade krijgt in 2018 een nieuwe groene inrichting.

Binnenstad

De gemeente werkt actief aan het tegengaan van leegstand.

Graafseweg

Om verdere groei van het autoverkeer in de binnenstad tegen te gaan pakken we de Graafseweg aan. ...

Toekomst Nijmeegse markten

Een toekomstvisie voor een aantrekkelijke en goed georganiseerde centrummarkt.