Waalkade

De Waalkade gaat naar verwachting in 2018 op de schop. Het gedeelte tussen de Veerpoorttrappen en Grotestraat krijgt gras en bomen. In het verlengde van de Veerpoorttrappen komt een verlaagd deel met zittrappen, waardoor een podium bij het water ontstaat. Dit deel zal bij hoogwater onder water gaan lopen. Na de herinrichting zal er geen doorgaand verkeer meer over de Waalkade kunnen rijden. De gemeenteraad heeft nog geen besluit genomen over wel of geen bus op de Waalkade. Het schetsontwerp dat in juni is gepresenteerd wordt op dit moment verder uitgewerkt en doorgerekend. Eerder werden op de Oostelijke Waalkade de Lindenberghaven opgeknapt, zijn de Veerpoortrappen aangepakt en is er een lift gekomen. Begin 2018 opent ook De Bastei, het nieuwe centrum voor natuur en cultuurhistorie, hier zijn deuren.

Leve(n)de Waalkade

Het ontwerp voor de Waalkade is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject met de stad. Onder de noemer Leve(n)de Waalkade riepen de Vereniging Waalkade Ondernemers, het Huis voor de Binnenstad en de gemeente Nijmegen de stad op om met ideeën te komen voor de Waalkade. De 850 ideeën die binnenkwamen via mail, social media en in het speciale pand aan de Waalkade zijn vervolgens uitgewerkt tot drie verschillende scenario’s die door middel van een enquête zijn voorgelegd aan de stad. Hierbij was het groene scenario ‘Natuurlijke vrijplaats aan de Waal’ favoriet. Begin 2016 stemde de raad in met het uitwerken van een groen scenario voor de Waalkade. De raad wilde daarbij onderzocht hebben of een autovrije Waalkade mogelijk is. Ook moest gekeken worden op welke manier evenementen een plek kunnen krijgen in de groene omgeving.