Bodemverontreiniging Bronsgeeststraat

Op de gemeentegrond tussen de Weurtseweg, de Bronsgeeststraat en de Biezenstraat, en op de adressen Biezenstraat 16 en Krayenhofflaan 10 is de grond verontreinigd. Dat betekent dat de grond vervuild is en er stoffen inzitten die er niet horen. Denk bijvoorbeeld aan asbest, metalen, oliën of bestrijdingsmiddelen. De gemeente wil de verontreinigingen gaan aanpakken. Daarbij hoort een Besluit ernst en spoed.

Op het adres Biezenstraat 16 en de gemeentegrond daaromheen zijn er gezondheidsrisico’s voor de bewoners. Daar moet de grond worden gesaneerd. Dan wordt de grond schoongemaakt. Op de rest van de gemeentegrond is er geen risico. Daarom kan de grond gewoon worden gebruikt.

De tuinen in de omgeving zijn ook verontreinigd. De grond in de tuinen hoeft nu niet te worden gesaneerd. Dat komt uit het bodemonderzoek dat de gemeente eind 2020 heeft laten doen. Wel is er lood in de grond gevonden. Hoe u hier het beste mee om kunt gaan met jonge kinderen leest u op de website van de GGD. Het gaat om de voortuinen en achtertuinen in het volgende gebied:

 • Biezenstraat 20 t/m 32 (even nummers)
 • Bronsgeeststraat 9 t/m 69 (oneven nummers)
 • Weurtseweg 37 t/m 69 (oneven nummers)

Plattegrond gebied

Het gebied waar we de verontreiniging (vervuiling) gaan aanpakken ligt tussen de Biezenstraat, Bronsgeeststraat, Weurtseweg en de Krayenhofflaan. Het gebied staat op de tekening onderaan deze pagina. De verontreiniging zit op de plaatsen met een rode lijn eromheen. Op deze plaatsen is alleen de grond verontreinigd. De verontreinigingen zitten niet in het grondwater. 

Het gebied ligt tussen de volgende straten:

 • Weurtseweg, ter hoogte van huisnummers 37 t/m 71 (oneven nummers)
 • Bronsgeeststraat, ter hoogte van huisnummers 7 t/m 69 (oneven nummers)
 • Biezenstraat, ter hoogte van huisnummers 16 t/m 32 (even nummers)
 • Krayenhofflaan, ter hoogte van huisnummer 10

Documenten

Milieuatlas - bodemonderzoeken

In de Milieuatlas kunt u de bodemonderzoeken in het gebied bekijken. U kunt dat het beste doen op een computer en niet op een mobiele telefoon.

 1. Open de Milieuatlas
 2. Klik links in het menu op Bodem en daarna op Bodemonderzoeken
 3. Vul uw adres in in de balk bovenin 'Zoek op adres'
 4. Het rode kruisje op de plattegrond is uw adres
 5. Rechts in het scherm leest u de onderzoeken die op uw adres zijn gedaan
 6. Voor de onderzoeken in de buurt klikt u op de plaats waar u de onderzoeken van wilt zien. U ziet dan rechts in het scherm welke onderzoeken er zijn