Bodemverontreiniging Bronsgeeststraat

Op de gemeentegrond tussen de Weurtseweg, de Bronsgeeststraat en de Biezenstraat, en op de adressen Biezenstraat 16 en Krayenhofflaan 10 is de grond verontreinigd. De gemeente wil de verontreinigingen gaan aanpakken. Daarbij hoort een Besluit ernst en spoed.

Op het adres Biezenstraat 16 en de gemeentegrond daaromheen zijn er risico’s voor de gezondheid van de bewoners. Daar moet de grond worden gesaneerd. In de rest van het gebied dat al is onderzocht zijn er geen risico’s. Daar kan de grond gewoon worden gebruikt.

We weten niet of de tuinen in de omgeving ook verontreinigd zijn. Daarom willen we die tuinen onderzoeken.  De gemeente wil de voortuinen en achtertuinen onderzoeken op de volgende adressen:

 • Biezenstraat 20 t/m 32 (even nummers)
 • Bronsgeeststraat 9 t/m 69 (oneven nummers)
 • Weurtseweg 37 t/m 69 (oneven nummers)

Plattegrond gebied

Het verontreinigde gebied ligt tussen de Biezenstraat, Bronsgeeststraat, Weurtseweg en de Krayenhofflaan. Het gebied staat op de tekening onderaan deze pagina. De verontreiniging zit op de plaatsen met een rode lijn eromheen. Op deze plaatsen is alleen de grond verontreinigd. De verontreinigingen zitten niet in het grondwater. 

Het gebied is te verdelen in 3 delen:

 • zuidelijk deel Biezenstraat 16 en de gemeentegrond eromheen die door de bewoners van Biezenstraat 16 als tuin wordt gebruikt
 • noordelijk deel, de gemeentegrond tussen:
  - de oorspronkelijke tuinen van Bronsgeeststraat 1 - 49
  - de Weurtseweg 41 - 49 en 63
  - de tuinmuur van Biezenstraat 16
  - en de oude boterfabriek
 • oude boterfabriek

Documenten

Het ontwerpbesluit 'ernst en spoed', met bijbehorende stukken, kunt u vinden in de B&W besluitenlijst van 8 september 2020, agendapunt 4.16.

Milieuatlas - bodemonderzoeken

In de Milieuatlas kunt u de bodemonderzoeken in het gebied bekijken. U kunt dat het beste doen op een computer en niet op een mobiele telefoon.

 1. Open de Milieuatlas
 2. Klik links in het menu op Bodem en daarna op Bodemonderzoeken
 3. Vul uw adres in in de balk bovenin 'Zoek op adres'
 4. Het rode kruisje op de plattegrond is uw adres
 5. Rechts in het scherm leest u de onderzoeken die op uw adres zijn gedaan
 6. Voor de onderzoeken in de buurt klikt u op de plaats waar u de onderzoeken van wilt zien. U ziet dan rechts in het scherm welke onderzoeken er zijn