Bedrijventerrein De Grift

Aan de Stationsstraat ligt bedrijventerrein De Grift. Deze willen we uitbreiden richting de A15 en de Griftdijk. Ook zijn we gestart met de procedure voor een bestemmingsplan voor de bestaande bedrijven, woningen en agrarische functies in de Grift. Op deze pagina leest u er meer over.

Bestemmingsplan voor het huidige bedrijventerrein

Nu geldt er voor het gebied een beheersverordening. Dit gaan we aanpassen naar een bestemmingsplan. Voordeel van een bestemmingsplan is dat dit een flexibeler instrument is en ontwikkelmogelijkheden biedt.

We hebben een concept-verbeelding en concept-bestemmingsregels gemaakt

Daarover kregen alle bedrijven een brief eind april. U kunt hier de concept-verbeelding (pdf, 134 MB) en de concept-bestemmingsregels (pdf, 3.13 MB) bekijken. Wellicht is dit lastig te interpreteren. Daarom hebben we een video gemaakt met uitleg. De concept-verbeelding is een eerste uitwerking en bedoeld om met u in gesprek te gaan. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Alle bedrijven hebben de mogelijkheid om hierover in gesprek te gaan met ons.

We verwachten dat het ontwerp-bestemmingsplan voor de zomer klaar is

Na de gesprekken met de bedrijven gaan we de ontwerp-verbeelding en ontwerp-bestemmingsregels vertalen naar een ontwerp-bestemmingsplan. Dan komt het ter inzage te liggen (6 weken).

De ambities voor de uitbreiding van het bedrijventerrein

De ambitie is om een duurzame, goed bereikbare locatie te bieden voor logistieke bedrijven. Dit zal banen opleveren voor de bewoners uit Nijmegen-Noord. Duurzaamheid staat bij de uitbreiding van de Grift centraal, zodat het bedrijventerrein bijdraagt aan onze ambitie om in 2045 een energieneutrale stad te zijn. Dat doen we met de 4 gerealiseerde windturbines, door de daken van de bedrijfspanden te gebruiken voor zonne-energie en te focussen op duurzame mobiliteit. Daarnaast komen er in het gebied, naast de uitbreiding, 17.000 zonnepanelen. Windpower Nijmegen legt deze in 2021 aan. Om de uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk te maken, starten we medio 2021 een planologische procedure.

Goedkeuring van de Groene Metropoolregio

Onderdeel van de voorbereidingen op de uitbreiding, is afstemming met de regio. We hebben de concept-plannen voorgelegd aan de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen. Zij hebben in juni akkoord gegeven op de plannen. Een onafhankelijk adviesbureau heeft de nieuwe plannen onderzocht op duurzaamheid, bereikbaarheid, financiĆ«le haalbaarheid en de toegevoegde waarde voor de economie en de werkgelegenheid in de regio en gaf groen licht. 

Gebiedsvisie

Op 10 juni 2020 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie vastgesteld. U kunt het collegevoorstel, de brief aan de raad en de gebiedsvisie zelf lezen bij agendapunt 3.4 op de openbare besluitenlijst van B en W van 14 april 2020.

De verwachtingen

We verwachten dat we vanaf 2023 of 2024 nieuwe bedrijven kunnen ontvangen op het uitgebreide bedrijventerrein. Na de zomer starten we met de bestemmingsplanprocedure. Tegen die tijd informeren we de omgeving. Daarnaast krijgt u updates via deze pagina.