Duurzame warmtebronnen, warmtenet en warmtebedrijf

Warmtenet Waalsprong en Waalfront

Er bestaat al sinds 2012 een warmtenet in Nijmegen-Noord (Waalsprong) en het Waalfront. De (rest)warmte komt van de afvalenergiecentrale ARN in Weurt. Nuon is in deze gebieden de energieleverancier. NUON mag volgens afspraak nog een keer zoveel aansluitingen als nu verzorgen (14.000 in totaal). De gemeente is met NUON in gesprek over het doortrekken van het warmtenet naar het stationsgebied.

NUON schreef bewoners van Nijmegen-Noord in 2019 een brief (juni 2019), omdat er onduidelijkheid was over een eventuele verplichting tot warmtelevering door NUON voor pandeigenaren. 

Warmtenetten

We verwachten dat een groot deel van de Nijmeegse huizen en panden (30.000 - 50.000) over zullen gaan op warmtenetten. Dat kan een groot net zijn of kleine wijknetten met verschillende temperaturen. In ieder geval moeten we het huidige warmtenet flink uitbreiden. Voor de warmte kijken we naar de afvalenergiecentrale van de ARN maar ook naar nieuwe bronnen zoals geothermie (warmte uit de aarde) en warmte uit oppervlaktewater.

Raadsinformatiebrieven 

Duurzame bronnenstrategie 

De gemeente wil inzicht in de mogelijkheden van techniek, samenwerking en haalbaarheid van duurzame warmtebronnen in de stad. Dat wordt op dit moment onderzocht voor (nieuwe) bronnen als geothermie (aardwarmte), zonthermie (zonnewarmte), aquathermie (warmte uit water) en waterstof. Ook wordt bekeken of en hoe de huidige warmtebron van het warmtenet duurzaam kan worden uitgebreid. Het college verwacht dit najaar een ‘duurzame bronnenstrategie’ aan de gemeenteraad voor te leggen. 

Gemeentelijk warmtebedrijf 

Het college onderzoekt ook de haalbaarheid van het oprichten van een gemeentelijk warmtebedrijf. 

Rekenkamerrapport 'De knop om, lessen voor de energietransitie'

De Rekenkamer heeft onderzocht wat er geleerd kan worden van de besluitvorming rond het warmtenet in Nijmegen-Noord voor de energietransitie in de bestaande stad.
Lees de stukken op de pagina van de Rekenkamer.