Datum:

Zes ton voor energiebesparing Nijmeegse koopwoningen

De gemeente Nijmegen heeft bijna 6 ton subsidie gekregen uit de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) om woningeigenaren in 2020 te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. De helft van het geld besteedt de gemeente aan gratis producten voor huiseigenaren om zelf energie te besparen in huis, de andere helft organiseert de gemeente voor verschillende buurten gezamenlijke inkoopacties van bijvoorbeeld woningisolatie en zonnepanelen. Energie besparen zorgt voor wooncomfort, een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot.

De gemeente Nijmegen wil de subsidie onder andere inzetten voor ruim 7000 vouchers van € 40,- waarmee woningeigenaren energiebesparende producten kunnen aanschaffen, zoals LED-lampen, radiatorfolie, een waterbesparende regelaar voor de kraan, een stekker met aan-uitknop en leidingisolatie. Ook worden collectieve energie- en isolatieadviezen opgesteld voor 15 buurten van ongeveer 1000 vergelijkbare woningen. Huiseigenaren krijgen daarmee een stappenplan op weg naar een aardgasvrije woning, zodat zij zich op de toekomst kunnen gaan voorbereiden en weten waarmee ze rekening moeten houden bij een verbouwing. Daarbij zorgt de gemeente voor energiecoaches, een loket voor informatie en advies, bijeenkomsten en collectieve inkoopacties voor isolatiemaatregelen, zonnepanelen en beter inregelen van de cv-installatie. Voor monumenteigenaren zijn maatwerkadviezen mogelijk. De precieze invulling en buurtkeuze volgen in het voorjaar. 

Wethouder Harriët Tiemens (Duurzaamheid) is blij met de subsidie: “Met dit geld kunnen we woningeigenaren met producten, advies en gezamenlijke inkoopacties op weg helpen. Dat maakt de eerste stappen naar aardgasvrij wonen makkelijker.” 

Rijkssubsidies

De RRE-subsidie voor gemeenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geldt voor 2020. Het is onderdeel van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak om een snelle start te maken met vermindering van CO2-uitstoot. 
Woningeigenaren die al 2 of meer isolatiemaatregelen in hun huis hebben uitgevoerd, kunnen daarvoor een andere subsidie aanvragen bij het rijk: de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH).