Dossier kamerverhuur

Nijmegen moet een stad zijn waar iedereen prettig kan wonen, of je nu bijvoorbeeld student bent in een kamer of woningeigenaar. Veel inwoners huren een kamer en wonen daar prettig en goed samen met hun omgeving. Maar waar overlast is door illegale verkamering of slecht gedrag van huurders en verhuurders pakken we dat aan. Bij verkamering wordt een koopwoning verdeeld in kamers om te verhuren. Omdat verkamering de afgelopen jaren sterk is toegenomen, besteden we hier de komende jaren extra aandacht aan.

  Aanpak (illegale) kamerverhuur

  Regels, plannen en plekken voor controle

  Omzettingsvergunning

  Omzettingsvergunning voor uw woning voor als u kamers wilt verhuren

  Vragen en antwoorden over kamerverhuur

  Over illegale kamerverhuur en wat te doen bij overlast

  Overzicht acties ODRN en gemeente