Aanpak (illegale) kamerverhuur

Vanaf de zomer 2018 pakt de gemeente overlast door het splitsen van koopwoningen in kamers om te verhuren en illegale kamerverhuur steviger aan. Verhuurders van kamers moeten zich aan de beleidsregels houden van 1 januari 2018. Om die regels zo goed mogelijk te kunnen handhaven met de middelen die we hebben, zetten we heel gericht in op de straten met de meeste overlast. Dat doen we omdat we zorgvuldig te werk willen gaan. We willen niet overal een beetje doen maar de problemen echt structureel aanpakken. Dat betekent niet dat we overlast op andere plekken negeren. Voor meldingen van overlast door kamerverhuur is er een digitaal meldpunt. Bij ernstige overlast of gevaarlijke situaties grijpen we natuurlijk in.

Controle plekken met overlast

Om negatieve effecten van kamerverhuur beter te voorkomen, hebben we de plekken met de meeste overlast in kaart gebracht. Toezichthouders en handhavers van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) controleren deze plekken als eerste en pakken illegale kamerverhuur daar aan. De meeste overlastgevende locaties liggen voornamelijk in Nijmegen-Oost.

De toezichthouders van de ODRN bezoeken alle gebouwen met mogelijke kamerverhuur waarvan geen vergunning bekend is. Bij illegale kamerverhuur volgt een handhavingstraject.

Naar verwachting vinden de controles op deze locaties in 2019 plaats. Daarna kijken we opnieuw waar veel overlast is en bepalen we welke plaatsen we aanpakken. Meldingen van ernstige overlast pakken we altijd op.