Overzicht acties ODRN en gemeente

2 x per jaar melden we de voortgang van de aanpak van de overlast van kamerverhuur. We geven informatie over het aantal aanvragen van een omzettingsvergunning en het genomen besluit. Ook melden we hoe het met de aanpak van illegale kamerverhuur gaat en geven we het aantal overlastmeldingen. 

 

Aantal aanvragen voor Omzettingsvergunningen 2018 en 2019

Aantal aanvragen voor Omzettingsvergunningen 2018 en 2019

StatusPeriode 1-1-2018 t/m 31-12-2018Periode 1-1-2019 t/m 30-06-2019Periode 1-7-2019 t/m 31-12-2019Totaal 2019
Verleend50926 (121 kamers)28 (158 kamers)54 (279 kamers)
Geweigerd4918 (94 kamers)15 (79 kamers)33 (173 kamers)
Vergunningsvrij10022
Aanvraag niet ontvankelijk497310
Ingetrokken door indiener8101111
Nog niet beschikt263390
Totaal7248768155

Aantal meldingen overlast kamerverhuur in 2018 en 2019

Aantal meldingen overlast kamerverhuur in 2018 en 2019
OnderwerpAantal 2018Aantal 2019 1-1-2019 t/m 30-6-2019Aantal 1-7-2019 t/m 31-12-2019totaal 2019
Afval65282755

Auto parkeren

431316
Brandveiligheid612618
Fietsen (parkeren)27182543
Geluid30265103168
Geur7224
Groen4235
Illegale bouwsels2246
Mogelijke illegale kamerverhuur81222850
Overig9101
Totaal433138134 (123 afgehandeld)272 (208 afgehandeld)

Geografische spreiding van de overlastmeldingen

De buurten/wijken met de meeste overlastmeldingen door kamerverhuur zijn: Altrade, Stadcentrum, Wolfskuil, Bottendaal en Galgenveld. Dit betreffen de overlastmeldingen 2018, 1e helft 2019 en 2e helft 2019 die binnengekomen zijn bij het meldpunt overlast kamerverhuur. De meldingen via andere kanalen (gemeente en politie) zijn hierin niet meegenomen.

Voor overige toelichting zie de rapportage kamerverhuur 2e helft 2019, punt 3.3 op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van 11 februari 2020.

Controles project illegale kamerhuur 2018 en 2019 

Controles project illegale kamerhuur 2018 - 2019
ControlesAantal 2018Aantal 2019 (1-1-2019 t/m 30-6-2019)Aantal 1-7-2019 t/m 31-12-2010Totaal 2019
Uitgevoerde inspecties257842120
Handhavingstraject gestart13241842
Geen illegale kamerverhuur9421052
Wacht op afhandeling aanvraag vergunning0505
Vervolgtraject nog niet bekend37411