Overzicht acties ODRN en gemeente

2 x per jaar melden we de voortgang van de aanpak van de overlast van kamerverhuur. We geven informatie over het aantal aanvragen van een omzettingsvergunning en het genomen besluit. Ook melden we hoe het met de aanpak van illegale kamerverhuur gaat en geven we het aantal overlastmeldingen. Deze overzichten plaatsen we hier.

 

Aantal aanvragen voor Omzettingsvergunningen 2018 en (1e helft) 2019

Aantal aanvragen voor Omzettingsvergunningen 2018 en (1e helft) 2019

StatusPeriode 1-1-2018 t/m 30-6-2018Periode 1-7-2018 t/m 31-12-2018Periode 1-1-2019 t/m 30-6-2019Totaal
Verleend4515823 (107 kamers)532
Geweigerd321718 (93 kamers)67
Vergunningsvrij10--10
Aanvraag niet ontvankelijk3712756
Ingetrokken door indiener747182
Buiten behandeling--33
Nog niet beschikt-263359
Totaal6041208580

Aantal meldingen overlast kamerverhuur in 2018 en (1e helft) 2019

Aantal meldingen overlast kamerverhuur in 2018 en (1e helft) 2019
OnderwerpAantal 2018Aantal 2019 (t/m 30-6-2019)Omschrijving
Afval6528o.a. verkeerd (zwarte zakken) of op onjuist moment aanbieden huisafval, huisafval in voor- of achtertuin, balkon of op oprit, overvolle afvalcontainers, zwerfafval op straat door onjuist aanbieden of opengescheurde zakken. 

Auto parkeren

43o.a. verkeerd geparkeerde auto’s en toegenomen parkeerdruk
Brandveiligheid612o.a. blokkades doorgang, slechte elektra, barbecue en vermoeden brandonveiligheid
Fietsen (parkeren)2718o.a. fietsen op de openbare weg/trottoir/tuin/oprit/tegen tuinhek, illegale fietsenstalling, doorgang hinderen, hoeveelheid fietsen, alle fietsrekken in beslag nemen, fietsen inde brandgang en onvoldoende stallingsmogelijkheden, fietsen buiten rekken en scooters parkeren
Geluid30265o.a. algemeen geluidsoverlast, schreeuwen/praten op straat, geluid bij thuiskomst in de nacht, feestjes/barbecues, muziek in huis/tuin, tot laat in tuinen/ op balkons, ramen open/uit raam hangen, bonken tegen muren, geluid in centrale ruimtes/trappenhuis, lawaai van bezoek, deuren dichtslaan, schreeuwen/luid praten in huis.
Geur72o.a. sigarettenlucht, blowen, door afval en stinkend water van opblaasbaar zwembad
Groen42o.a. niet bijhouden voor- en achtertuinen en onkruid
Illegale bouwsels22o.a. schutting en verbouwen zonder vergunning
Mogelijke illegale kamerverhuur8122kamerverhuur zonder benodigde vergunning
Overig91

o.a. andere leefstijl, verhuurder niet bekend gemaakt, hoeveelheid kamerverhuur, reactie op omzettingsvergunning, zorgen over verkoopbaarheid

Totaal433138 

Geografische spreiding van de overlastmeldingen

De buurten/wijken met de meeste overlastmeldingen door kamerverhuur zijn: Altrade, Stadcentrum, Wolfskuil, Bottendaal en Galgenveld. Dit betreffen de overlastmeldingen 2018 en 1e helft 2019 die binnengekomen zijn bij het meldpunt overlast kamerverhuur. De meldingen via andere kanalen (gemeente en politie) zijn hierin niet meegenomen.

Deze meldingen worden niet specifiek geregistreerd op overlast door kamerverhuur, maar alleen op adresniveau. Voor overige toelichting zie de rapportage kamerverhuur 1e helft 2019 (agendapunt 3.1). In februari 2020 komen de cijfers over de 2e helft 2019.

Controles project illegale kamerhuur 2018 en (1e helft) 2019 

Controles project illegale kamerhuur
ControlesAantal 2018Aantal 2019 (1-1-2019 t/m 30-6-2019)
Uitgevoerde inspecties2578
Handhavingstraject gestart1324
Geen illegale kamerverhuur942
Wacht op afhandeling aanvraag vergunning-5
Vervolgtraject nog niet bekend37