Overzicht acties ODRN en gemeente

Twee keer per jaar melden we de voortgang van de aanpak van de overlast van kamerverhuur. We geven informatie over het aantal aanvragen van een omzettingsvergunning en het genomen besluit. Ook melden we hoe het met de aanpak van illegale kamerverhuur gaat en geven we het aantal overlastmeldingen.

Aantal aanvragen voor Omzettingsvergunningen 2018, 2019 en 2020

StatusTotaal 2018Totaal 20191-1-2020 t/m 30-6-20201-7-2020 t/m 31-12-2020Totaal 2020
Verleend50954 (279 kamers)7 (43 kamers)7 (41 kamers)14 (84 kamers)
Geweigerd4933 (173 kamers)4 (18 kamers)5 (22 kamers)9 (40 kamers)
Vergunningsvrij102123
Aanvraag niet ontvankelijk4910-11
Ingetrokken door indiener81113-3
Nog niet beschikt260538
Totaal7241552018 

Aantal meldingen overlast kamerverhuur in 2018, 2019 en 2020

OnderwerpAantal 2018Totaal 20191-1-2020 t/m 30-6-20201-7-2020 t/m 31-12-2020Totaal 2020
Afval6555252350
Auto parkeren416111
Brandveiligheid61813418
Fietsen (parkeren)274315924
Geluid302168109131240
Geur74202
Groen45101
Illegale bouwsels26212
Mogelijke illegale kamerverhuur8150333872
Overig91094
Totaal433272159169328

Toelichting cijfers overlast

  • De cijfers laten een daling van de meldingen over het stallen van fietsen en brandveiligheid zien.
  • De meldingen over geluid nemen juist toe. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de coronamaatregelen. Doordat meer mensen thuis zijn, hebben mensen eerder last van de dynamiek in hun buurt. Dit zien we bij vrijwel alle gemeentes terug.
  • Daarnaast zijn er meer meldingen van mogelijke illegale kamerverhuur. Dit kan een gevolg zijn van het feit dat de opsporing van illegale panden stop is gezet, waardoor niet actief naar deze panden wordt gezocht.
  • In totaal zijn er in 2020 meer overlastmeldingen dan in 2019.

Controles project illegale kamerhuur 2018, 2019 en 2020

ControlesAantal 2018Totaal 20191-1-2020 t/m 30-6-20201-7-2020 t/m 31-12-2020Totaal 2020
Uitgevoerde inspecties25120808
Handhavingstraject gestart1342404
Geen illegale kamerverhuur952202
Wacht op afhandeling aanvraag vergunning05000
Vervolgtraject nog niet bekend311000
Totaal 2512014014

Toelichting cijfers controles

Door een uitspraak van de Rechtbank is de opsporing van illegale panden tijdelijk stil komen te liggen vanaf 3 maart 2020. Dit ziet u terug in de cijfers. Er is oog voor alle belangen. Handhavend optreden heeft ingrijpende gevolgen voor bewoners en voor de eigenaren van kamerverhuurpanden. Als achteraf zou blijken dat ten onrechte handhavend is opgetreden, zou dat tot aansprakelijkheidsrisico’s leiden.