Preventie en aanpak kamerverhuur

Bij kamerverhuur en de aanpak van overlast richten we ons op:

  1. Voorkomen overlast
  2. Aanpak meest overlast gevende panden
  3. Aanpak kamerverhuurpanden zonder vergunning.

Voorkomen overlast

Vanaf dit jaar zijn we begonnen met een plan om overlast te voorkomen door onder andere voorlichting te geven aan studenten die dit jaar in onze stad komen studeren en/of wonen. Dit plan is nog in ontwikkeling en we zoeken daarin de samenwerking met de verschillende partners in de stad. Met verschillende acties, rond de introductieperiode, vragen wij aandacht voor het verschil in leefstijlen en vragen we rekening te houden met de buren. Ook bureau Toezicht zet acties uit om overlast in deze periode te voorkomen. Ze vragen aandacht voor het stallen van fietsen, afval en het voorkomen van geluidsoverlast.

Aanpak panden die het meest overlast geven

Op basis van gegevens van de gemeente, politie en de ODRN is er een overzicht  van de meest overlast gevende panden. Bureau Toezicht en de wijkagent bezoeken deze panden. Zij geven voorlichting en een folder waarin staat hoe in een buurt samen te leven. Ook komt er een flyer voor mensen in de buurt waarin staat wat te doen bij overlast. Politie en Toezicht houden deze panden extra in de gaten en treden stevig op bij overlastmeldingen. De pandeigenaren krijgen een brief waarin staat dat hun pand extra in de gaten wordt gehouden en dat van hen wordt verwacht dat zij ook hun verantwoordelijkheid nemen in het voorkomen van overlast. Door het jaar heen houden  Politie en Toezicht de lijst van de meest overlast gevende panden actueel.

Ook bij overlast in andere panden ondernemen we actie. Bureau Toezicht plakt bijvoorbeeld een sticker op foutief geplaatste vuilniszakken en fietsen en verwijdert fietswrakken.  

Aanpak kamerverhuurpanden zonder vergunning

De aanpak van kamerverhuurpanden zonder omzettingsvergunning is in de zomer 2018 gestart en gaat onverminderd door. Deze handhavingsacties zijn intensief en het kost tijd voordat de gevolgen duidelijk zijn.