Preventie en aanpak kamerverhuur

Bij kamerverhuur en de aanpak van overlast richten we ons op:

  • Voorkomen overlast
  • Aanpak meest overlast gevende panden

Voorkomen overlast

We voeren verschillende acties uit om overlast van kamerverhuur te voorkomen. Onder andere geven we voorlichting aan studenten die dit jaar in onze stad komen studeren en/of wonen. We zoeken daarin de samenwerking met de verschillende partners in de stad. We organiseren verschillende acties rond de introductieperiode. Hiermee vragen wij aandacht voor het verschil in leefstijlen. En vragen we rekening te houden met de buren. Ook bureau Toezicht zet acties uit om overlast in deze periode te voorkomen. Ze vragen aandacht voor het stallen van fietsen, afval en het voorkomen van geluidsoverlast.

Aanpak panden die het meest overlast geven

Op basis van gegevens van de gemeente, politie en de ODRN brengen we overlast in kaart. Bureau Toezicht en de wijkagent bezoeken deze panden. Politie en Toezicht houden deze panden extra in de gaten en treden stevig op bij overlastmeldingen. De pandeigenaren krijgen een brief. Daarin staat dat hun pand extra in de gaten wordt gehouden. En dat van hen wordt verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen in het voorkomen van overlast. Door het jaar heen houden Politie en Toezicht de lijst van de meest overlast gevende panden actueel.

Ook bij overlast in andere panden ondernemen we actie. Bureau Toezicht plakt bijvoorbeeld een sticker op foutief geplaatste vuilniszakken en fietsen en verwijdert fietswrakken.