Preventie en aanpak kamerverhuur

Bij kamerverhuur en de aanpak van overlast richten we ons op:

  • Voorkomen overlast
  • Aanpak meest overlast gevende panden

Voorkomen overlast

We voeren verschillende acties uit om overlast van kamerverhuur te voorkomen. We geven voorlichting aan studenten die dit jaar in onze stad komen studeren en/of wonen. We zoeken daarin de samenwerking met de verschillende partners in de stad. We organiseren verschillende acties rond de introductieperiode. Hiermee vragen wij aandacht voor het verschil in leefstijlen. En vragen we rekening te houden met de buren. Ook bureau Toezicht zet acties uit om overlast te voorkomen. Ze vragen aandacht voor het stallen van fietsen, afval en het voorkomen van geluidsoverlast.

Aanpak panden die het meest overlast geven

Op basis van gegevens van de gemeente, politie en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) brengen we overlast in kaart. Bureau Toezicht en de wijkagent bezoeken deze panden. Politie en Toezicht houden deze panden extra in de gaten en treden stevig op bij overlastmeldingen. De pandeigenaren van panden die overlast veroorzaken krijgen een brief waarin wordt aangegeven dat van hen wordt verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen in het voorkomen van overlast. Door het jaar heen houden Politie en Toezicht de lijst van de meest overlastgevende panden bij.