Aanpak woningnood: splitsen van woningen wordt makkelijker door verruiming parkeernormen

Heeft u een woning die u wilt opsplitsen in aparte zelfstandige woonruimtes? Dan is het makkelijker om te parkeren op straat voor de huurders.

De eigenaar van een pand/woning moet er in principe voor zorgen dat de bewoners op eigen terrein kunnen parkeren. Kan dit niet, dan staat het college van burgemeester en wethouders meer bewonersvergunningen per pand toe. Zo is het aantrekkelijker om woningen te splitsen waardoor er meer woonruimte beschikbaar komt voor bijvoorbeeld starters op de woningmarkt.

Aantal vergunningen maximaal 5

Per bewoner kan 1 vergunning aanvragen, tot maximaal 5 vergunningen per pand/woning. Voorbeeld: 2 bewoners staan apart geregistreerd als bewoners van hetzelfde pand, Zij kunnen ieder 1 parkeervergunning aanvragen, totaal dus 2.

Deze nieuwe regel geldt niet voor de zone centrum en de zone B (ringstraten en omgeving). Omdat daar weinig ruimte is en veel mogelijkheden voor ander vervoer (fiets, ov).

Alleen in gebieden met betaald parkeren

De nieuwe maatregel geldt alleen in gebieden met betaald parkeren. De gemeente kan daar snel ingrijpen als er iets verandert in de parkeerdruk. Bijvoorbeeld door bij nieuwe gevallen geen vergunning meer te verlenen. 

Woningen nodig

Nijmegen staat in de top 3 van regio's met een tekort aan (betaalbare) woningen. Daarom heeft de gemeente de parkeereisen soepeler gemaakt bij (grote) panden als de eigenaren die om willen bouwen tot goedkopere zelfstandige woningen. 

Voordeel is dat hierdoor bewoners vanuit kamerverhuurpanden makkelijker door kunnen stromen naar zelfstandige woonruimte. De regel is dus niet bedoeld om meer kamerverhuurpanden mogelijk te maken. Maar juist voor zelfstandige wooneenheden voor bijvoorbeeld starters.