Uitspraak Rechtbank Gelderland 27 januari 2020

Op maandag 27 januari 2020 oordeelde Rechtbank Gelderland dat de gemeente vergunningen voor het omzetten van woonruimte voor kamerverhuur niet mag weigeren op basis van artikel 12 van de Huisvestingsverordening Nijmegen 2019. Dit betekent niet dat het omzetten hiermee vergunningsvrij is geworden. Op basis van de huidige verordening die sinds 1 januari 2020 van kracht is, geldt op dit moment een vergunningplicht voor kamerverhuurpanden.