Meten van luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit geeft aan hoe schoon de lucht is op een bepaalde plek. In Nijmegen-West en Weurt gaat de gemeente in 2022 de luchtkwaliteit extra meten. Dit gaan we doen aan de hand van een nieuw meetplan. We meten ook in Weurt, in overleg met de gemeente Beuningen. De verschillende wijkorganisaties zijn betrokken bij het plan. 

Meten in West en Weurt

In West en Weurt wordt al sinds 2005 gemeten omdat dit gebied dicht bij verkeer, industrie en de haven ligt. Deze metingen worden door professionals verricht. De gemeente heeft bewoners ook de gelegenheid gegeven zelf te meten. Metingen in Nijmegen-West en Weurt laten zien dat de luchtkwaliteit in dit gebied steeds verder verbetert en voldoet aan de landelijke en Europese normen. Dat komt onder andere door het verdwijnen van de kolencentrale en schoner autoverkeer. 
Gemeente en bewoners vinden het belangrijk om in te blijven zetten op verdere verbetering. Schone(re) lucht zorgt namelijk ook voor een fijne woonomgeving. In de zomer van 2021 heeft het college daarom ook een nieuw meetplan goedgekeurd om vanaf 2022 extra te meten.

Nieuwe meetplan

Bekijk het nieuwe meetplan Luchtkwaliteit Nijmegen-West.

Wat gaan we extra meten?

Met het nieuwe meetplan is het mogelijk om stoffen zoals roet, fijnstof en stikstofdioxide nog preciezer te meten. Doordat we op meer plekken in Nijmegen gaan meten, hebben we een beter beeld van de totale luchtkwaliteit. Ook komen er in 2022 extra metingen voor benzeen. En wordt er op verzoek van bewoners extra aandacht besteedt aan geuroverlast. Een overzicht van de extra metingen staat in het meetplan.

Hoe werkt de gemeente aan schonere lucht?

Wat we meten en dus weten is dat de luchtkwaliteit in Nijmegen al jarenlang steeds verder verbetert en aan alle wettelijke regels voldoet. Maar de gemeente wil meer. Daarom zijn zo’n 30 maatregelen opgesteld om de lucht nog schoner te maken. De maatregelen zijn onder andere voor de scheepvaart, bedrijven, verkeer en voor de inwoners zelf. Omdat lucht geen gemeentegrenzen kent, werkt de gemeente intensief mee aan landelijke programma’s om de lucht te verbeteren. Ook wordt in Europees verband samengewerkt om bijvoorbeeld de scheepvaart op de Waal schoner te maken. Dit is voor Nijmegen een van de belangrijke bronnen van luchtvervuiling.