Actualiteiten

Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden, vindt u hier actuele informatie over metingen, rapporten, maatregelen en bijeenkomsten.

Informatiebijeenkomsten (online)

20 december 2021

De gemeente organiseert voor bewoners op maandag 24 en dinsdag 25 januari 2022 van 19.30 – 21.00 uur twee online informatiebijeenkomsten over luchtkwaliteit in Nijmegen-West en Weurt. 

Voor bedrijven is op dinsdag 8 februari van 16.30-18.00 uur een online informatiebijeenkomst over de luchtkwaliteit. De bijeenkomst is voor bedrijven op bedrijventerrein TPN West.

U kunt zich voor een van deze bijeenkomsten aanmelden. Na aanmelding ontvangt u een link om de bijeenkomst te volgen.

Technische toelichting aan de gemeenteraad

1 december 2021

Op 1 december is een technische toelichting gegeven aan de raad over de inventarisatie vergunningplichtige bedrijven luchtkwaliteit Nijmegen-West en Weurt. U kunt deze toelichting terugkijken vanaf tijdstip 3:31:10.

Meting APN

24 november 2021

Op 24 september 2021 zijn metingen op de uitstoot van PAKs uitgevoerd aan de schoorsteen bij APN. De meting is in opdracht van APN door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd. Inspecteurs van de ODRN waren hierbij aanwezig en hebben op deze datum een controle uitgevoerd op de grondstoffen. De ODRN heeft het rapport van de PAKs meting van APN ontvangen en beoordeeld. Uit die beoordeling blijkt dat de werkwijze bij de meting op 24 september niet overeenkomt met de voorschriften die gelden. Daardoor kunnen de meetresultaten mogelijk een onderschatting zijn van de echte uitstoot. Met deze meetresultaten kan de gemeente niet beoordelen of er 24 september ook echt werd voldaan aan de norm voor PAKs. De rapportage is daardoor alleen ter kennisgeving aangenomen en heeft om die reden geen directe gevolgen voor mogelijke handhaving bij APN.

Brief met maatregelen van ODRN aan APN

17 november 2021

Op 17 november 2021 heeft de ODRN een brief met maatregelen gestuurd aan de directie van asfaltcentrale APN.  

Inventarisatie vergunningplichtige bedrijven luchtkwaliteit in Nijmegen-West en Weurt

16 november 2021

Het college van B & W van de gemeente Nijmegen heeft op 16 november 2021 het rapport 'Inventarisatie relevante bedrijven met luchtemissie West en Weurt' vastgesteld. Het rapport geeft een totaalbeeld voor bedrijventerrein Nijmegen-West en Weurt op het gebied van uitstoot. Er zijn 34 bedrijven uitgezocht waarvan er 15 bedrijven belangrijk zijn met betrekking tot uitstoot. Daarvan vallen 7 bedrijven onder gemeentelijk bevoegd gezag. Voor 8 bedrijven is de provincie bevoegd gezag. 

Dit rapport is onderdeel van een motie die op 27 januari 2021 door de gemeenteraad is aangenomen. Het andere deel van de motie is uitgevoerd en verwoord in het meetplan luchtkwaliteit in Nijmegen-West en Weurt. De verschillende wijkorganisaties zijn betrokken bij dit plan dat in 2022 uitgevoerd wordt.

Meting bij APN

12 november 2021

Op 12 november heeft de ODRN in opdracht van de gemeente bij APN metingen naar uitstoot van PAKs uitgevoerd. Wij wachten het rapport van deze meting af.  Als de rapportage ontvangen en beoordeeld is communiceren wij hierover.

Overzicht handhavingsdocumentatie APN 2011-2021

3 november 2021

In dit overzicht staan brieven, onderzoeks- en meetrapporten en bezoekverslagen die gaan over het toezicht en de handhaving van de asfaltcentrale APN van Dura Vermeer in Nijmegen-West. De documenten laten over 10 jaar zien welke specifieke controles zijn uitgevoerd en hoe daar door toezichthoudende en handhavende organisaties en het bedrijf, op is gereageerd.

Gezondheidskundige beoordeling uitstoot PAKs bij APN

18 oktober 2021

De gemeente heeft aan de GGD gevraagd om te beoordelen of de hoeveelheid PAKs, die door APN tijdens de productie van asfalt wordt uitgestoten, schadelijk is voor de gezondheid van mensen in de buurt. In de rapportages van de GGD ziet u de conclusie, het advies en het gezondheidsonderzoek van de GGD. Er is een publieksversie en een technische versie van het rapport. Heeft u hier vragen over? Dan kunt u mailen naar gezondheidenmilieu@ggdgelderlandzuid.nl.

Informatieavond voor bedrijven en werknemers 28 september

12 oktober 2021

Op 28 september is een informatieavond gehouden om de bedrijven en de medewerkers van Nijmegen-West en Weurt te informeren over de onderwerpen luchtkwaliteit, gezondheid en communicatie. Lees hier de vragen en de antwoorden die gesteld zijn op de chat tijdens deze avond. 

Verslagen gespreksronden informatieavond 21 en 23 september

8 oktober 2021

Op 21 en 23 september zijn informatieavonden gehouden om de bewoners van Nijmegen-West en Weurt te informeren over de onderwerpen luchtkwaliteit, gezondheid en communicatie. Bekijk nu de verslagen van de gespreksronden en de vragen die binnen zijn gekomen op de chat

Voornemen last onder dwangsom APN

Op 28 juni 2021 is een luchtmeting uitgevoerd aan de schoorsteen van de asfaltcentrale APN aan de Energieweg 28 te Nijmegen.  Hierbij was de gemeten waarde voor PAKs duidelijk boven de norm. Naar aanleiding van deze meting is de APN het voornemen last onder dwangsom medegedeeld.  

Bewonersbijeenkomst met de gemeenteraad over luchtkwaliteit in Nijmegen-West

17 maart 2021

Op 17 maart heeft de gemeenteraad een bijeenkomst gehad met bewoners uit Nijmegen-West. Heeft u de bijeenkomst gemist? U kunt het nu terugkijken

Expertbijeenkomst gemeenraad over luchtkwaliteit in Nijmegen-West

10 maart 2021

Op 10 maart is de gemeenteraad geïnformeerd over de luchtkwaliteit in Nijmegen-West. Tijdens deze digitale bijeenkomst heeft de raad door experts van de GGD en DCRM toelichting gekregen op het gebied van luchtkwaliteit en gezondheid en een veilige leefbare omgeving. U kunt de bijeenkomst nu terugkijken en hier vindt u ook de bijbehorende documenten en presentaties.