Asfaltcentrale APN

De gemeente is bevoegd gezag voor dit bedrijf. Dat betekent dat de gemeente toezicht houdt en handhaaft als het bedrijf zich niet aan de regels houdt.

Handhaving

Op 28 juni 2021 is een meting uitgevoerd aan de schoorsteen van APN.  Hierbij was de gemeten waarde voor PAKs boven de norm. Door deze meting is aan APN op 29 juli 2021 het voornemen last onder dwangsom medegedeeld.  

Recente metingen 

Om uitstootmetingen aan de schoorsteen te kunnen uitvoeren moet er voldoende productie zijn bij APN. Dit is niet altijd het geval. Hierdoor kan er niet op elk moment ook gemeten worden. Naast metingen aan de schoorsteen (emissiemetingen) meten we ook in de leefomgeving (immissie). 

Metingen bij APN in de afgelopen periode: 

  • 8 december 2021 -  metingen op de uitstoot van PAKs en benzeen - in opdracht van de gemeente
  • 15 november 2021 - metingen op de uitstoot van PAKs - in opdracht van de gemeente 
  • 24 september 2021 - metingen op de uitstoot van PAKs - in opdracht van APN 
    De ODRN heeft het rapport van deze PAKs meting van APN ontvangen en beoordeeld. Uit die beoordeling blijkt dat de werkwijze bij de meting op 24 september niet overeenkomt met de voorschriften die gelden. Daardoor kunnen de meetresultaten mogelijk een onderschatting zijn van de echte uitstoot. Met deze meetresultaten kan de gemeente niet bekijken of er op 24 september ook echt werd voldaan aan de norm voor PAKs. De rapportage is daardoor alleen ter informatie aangenomen en heeft om die reden geen directe gevolgen voor mogelijke handhaving bij APN.
  • 24 september 2021 - controle op de grondstoffen – door inspecteurs van de ODRN 
  • 28 juni 2021 – meting op de uitstoot van PAKs - in opdracht van de gemeente

Inventarisatie vergunningplichtige bedrijven luchtkwaliteit

APN staat vermeld in het rapport 'Inventarisatie relevante bedrijven met luchtemissie West en Weurt'. Dit rapport geeft een totaalbeeld voor bedrijventerrein Nijmegen-West en Weurt op het gebied van uitstoot. 

Gezondheidskundige beoordeling uitstoot PAKs bij APN

De gemeente heeft aan de GGD gevraagd om te beoordelen of de hoeveelheid PAKs, die door APN tijdens de productie van asfalt wordt uitgestoten, schadelijk is voor de gezondheid van mensen in de buurt. In de rapportages van de GGD ziet u de conclusie, het advies en het gezondheidsonderzoek van de GGD. Er is een publieksversie en een technische versie van het rapport. Heeft u hier vragen over? Dan kunt u mailen naar gezondheidenmilieu@ggdgelderlandzuid.nl.

Overzicht toezicht en handhaving APN – 2011 tot 2021

In dit overzicht staan brieven, onderzoeks- en meetrapporten en bezoekverslagen die gaan over het toezicht en de handhaving van de asfaltcentrale APN van Dura Vermeer in Nijmegen-West. De documenten laten over 10 jaar zien welke specifieke controles zijn uitgevoerd en hoe daar door toezichthoudende en handhavende organisaties en het bedrijf, op is gereageerd.