Nieuw meetplan luchtkwaliteit in Nijmegen-West en Weurt

In Nijmegen West en Weurt gaat de gemeente Nijmegen de luchtkwaliteit extra meten. Luchtkwaliteit geeft aan hoe schoon de lucht is op een bepaalde plek. Op 13 juli 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders daarom een besluit genomen over een meetplan Luchtkwaliteit. Hierin staan de meetinstrumenten die naast de al bestaande middelen worden ingezet. De metingen vinden ook plaats in Weurt, in overleg met de gemeente Beuningen. De verschillende wijkorganisaties zijn betrokken bij het plan. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de kosten van het meetplan. Dit gebeurt naar verwachting na de zomer. 

West en Weurt

Metingen in Nijmegen West en Weurt laten zien dat de luchtkwaliteit in dit gebied steeds verder verbetert en voldoet aan de landelijke en Europese normen. Dat komt onder andere door het verdwijnen van de kolencentrale en schoner autoverkeer. Toch vinden gemeente en bewoners het belangrijk om extra in te blijven zetten op verdere verbetering. Schone(re) lucht zorgt namelijk ook voor een fijne woonomgeving. 

In West en Weurt wordt al sinds 2005 extra gemeten omdat dit gebied dicht bij verkeer, industrie en de haven ligt. Deze metingen worden door professionals verricht, maar de gemeente heeft bewoners ook de gelegenheid gegeven om zelf te meten. Het is de bedoeling om daar in het nieuwe plan mee door te gaan. De gegevens worden voor iedereen toegankelijk op de vernieuwde website. Dit deden we eerder ook al met de website Westenweurt.nl. De gemeente zal op verzoek van bewoners extra aandacht besteden aan geuroverlast.  

Wat gaan we extra meten?

Met het nieuwe meetplan is het mogelijk om nog preciezer stoffen te meten zoals roet, fijnstof en stikstofdioxide. We gaan namelijk op meer plekken in Nijmegen meten, dus daardoor hebben we een beter beeld. Ook komen er extra metingen voor benzeen en geur. Een overzicht van de extra metingen staat in het meetplan. Bekijk het meetplan bij punt 3.4 op de B&W besluitenlijst van 13 juli 2021. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de kosten van de extra metingen, dan starten deze metingen zo snel mogelijk. 

Hoe werkt de gemeente aan schonere lucht?

Wat we meten en dus weten is dat de luchtkwaliteit in Nijmegen al jarenlang steeds verder verbetert en aan alle wettelijke regels voldoet, maar de gemeente wil meer. Daarom zijn zo’n 30 maatregelen opgesteld om de lucht nog schoner te maken. De maatregelen zijn onder andere voor de scheepvaart, bedrijven, wegvervoer en voor de inwoners zelf. De gemeente start nu al met deze maatregelen. Een voorbeeld van een verkeersmaatregel is een subsidie, die zorgt voor minder vervuilende brommers op fietspaden. Deze subsidie startte in 2020. Omdat lucht geen gemeentegrenzen kent, werkt de gemeente intensief mee aan landelijke programma’s om de lucht te verbeteren. Daarnaast wordt in Europees verband samengewerkt om bijvoorbeeld de scheepvaart op de Waal schoner te maken omdat dit voor Nijmegen een van de belangrijke bronnen van luchtvervuiling is.    

Kijk hier voor de maatregelen en onderzoeken in Nijmegen-West en in heel Nijmegen