Eyup Sultan Moskee - nieuwbouw Jonkerbosplein

De Turkse Eyup Sultan Moskee wil een nieuw multicultureel centrum met gebedshuis bouwen. De huidige locatie aan de Vondelstraat is sterk verouderd en te klein geworden. Het parkeerterrein aan het Jonkerbosplein is na onderzoek door de gemeente aangewezen als beste plek voor de nieuwbouw.  

In de afgelopen 2 jaar heeft het moskeebestuur geld ingezameld om de nieuwbouw te bekostigen en is gewerkt aan een ontwerp van het gebouw. De gemeente heeft de grond inmiddels verkocht aan de Islamitische Stichting Nederland. Aan het eind van 2019/begin 2020 start naar verwachting de bestemmingsplanprocedure. 

Inloopbijeenkomst 

Op maandag 21 oktober 2019 is er voor buurtbewoners een inloopbijeenkomst. Het moskeebestuur laat zien hoe het gebouw er uit komt te zien en welke voorzieningen er komen. De gemeente is aanwezig om het plan voor de inrichting van de openbare ruimte te presenteren. Ook is er uitleg over de formele bestemmingsplanprocedure die naar verwachting aan het einde van het jaar/begin volgend jaar start.

Bestemmingsplanprocedure

Op dit moment heeft het parkeerterrein de bestemming ‘verkeer’. De bouw kan pas beginnen als deze is gewijzigd via een formele bestemmingsplanprocedure. De voorbereidingen hiervoor lopen. De procedure start naar verwachting eind 2019/begin 2020 met de publicatie van het ‘ontwerp-bestemmingsplan’. De gemeente organiseert hierover tegen die tijd nog een informatieavond. 

Het gebouw en omgeving

Het multicultureel centrum bestaat uit gebedsruimten en andere voorzieningen. Denk aan ruimten voor bijeenkomsten, een stilteruimte voor anders gelovigen, kleinschalige horeca, een winkel en/of kapper. Daarnaast is er een parkeerplaats voor bezoekers op eigen terrein.

Het gebouw krijgt een moderne uitstraling die past bij de omgeving. Ook is goed gekeken naar de aansluiting van het parkeerterrein op de S100 én de aansluiting van het buitenterrein op de omliggende openbare ruimte. Er komen wandelroutes in het groen vanaf het station, langs het centrum naar De Goffert. Hiermee komt het gebied er in z’n geheel beter uit te zien.

De moskee wordt in 2 fasen gebouwd: eerst de gebedsruimten en in een latere fase de andere voorzieningen. Op het drukste moment in de week (vrijdagmiddag) zullen naar schatting zo'n 800 gelovigen de moskee bezoeken. Bezoekers parkeren op het terrein van de moskee. 

Genomen besluiten locatie

De gemeente heeft samen met het moskeebestuur verschillende mogelijke locaties onderzocht. Daarbij is rekening gehouden met onder meer de gewenste omvang van de moskee, bereikbaarheid, parkeren en de nabijheid van een woonwijk. Het parkeerterrein aan het Jonkerbosplein kwam hier als beste optie uit en is daarom in mei 2016 in een definitief locatiebesluit aangewezen voor de nieuwbouw. Op 8 oktober heeft de gemeente een besluit genomen over de verkoop van het perceel aan de Islamitische Stichting Nederland. Bij de koopovereenkomst voor het perceel gesloten met de Islamitische Stichting Nederland. Bij de koopovereenkomst zit ook het voorlopige ontwerp van het toekomstige gebouw. 

Zie agendapunt 4.10 op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2019.