Eyup Sultan Moskee - nieuwbouw Jonkerbosplein

De Turkse Eyup Sultan Moskee wil een nieuw multicultureel centrum met gebedshuis bouwen. De locatie waar ze nu zitten (aan de Vondelstraat) is sterk verouderd en te klein geworden. Het parkeerterrein aan het Jonkerbosplein is na onderzoek door de gemeente aangewezen als beste plek voor de nieuwbouw. Het moskeebestuur heeft geld ingezameld om de nieuwbouw te betalen en gewerkt aan een ontwerp voor het gebouw. De gemeente heeft de grond (ongeveer de helft van het parkeerterrein) verkocht aan de Islamitische Stichting Nederland. De andere helft van het terrein blijft openbaar parkeerterrein en wordt opgeknapt.

Bestemmingsplanprocedure

Op dit moment heeft het parkeerterrein de bestemming ‘verkeer’. De bouw kan pas beginnen als deze is aangepast via een formele bestemmingsplanprocedure. De voorbereidingen hiervoor lopen. De procedure start met de bekendmaking van het ‘ontwerp-bestemmingsplan’. Daarop kunnen vervolgens 6 weken zienswijzen worden ingediend. De gemeente organiseert hierover tegen die tijd nog een informatieavond. Wanneer de procedure start is nu nog niet bekend. 

Het gebouw en omgeving

Het multicultureel centrum bestaat uit gebedsruimten en andere voorzieningen. Denk aan ruimten voor bijeenkomsten, een stilteruimte voor andersgelovigen, kleinschalige horeca, een winkel en/of kapper. De moskee wordt in 2 fasen gebouwd: eerst de gebedsruimten en in een latere fase de andere voorzieningen. Op het drukste moment in de week (vrijdagmiddag) gaan naar schatting zo'n 800 gelovigen de moskee bezoeken. Bezoekers parkeren op het terrein van de moskee. 

Het gebouw krijgt een moderne uitstraling die past bij de omgeving. Ook is goed gekeken naar de aansluiting van het parkeerterrein op de S100 én de aansluiting van het buitenterrein op de openbare ruimte eromheen. Er komen wandelroutes in het groen vanaf het station, langs het centrum naar De Goffert. Hiermee komt het gebied er in z’n geheel beter uit te zien.

Genomen besluiten locatie

De gemeente heeft samen met het moskeebestuur verschillende mogelijke locaties onderzocht. Daarbij is rekening gehouden met onder meer de gewenste omvang van de moskee, bereikbaarheid, parkeren en een woonwijk in de buurt. Het parkeerterrein aan het Jonkerbosplein kwam hier als beste optie uit en is daarom in mei 2016 in een definitief locatiebesluit aangewezen voor de nieuwbouw. Op 8 oktober heeft de gemeente een besluit genomen over de verkoop van het perceel aan de Islamitische Stichting Nederland. Bij de koopovereenkomst voor het perceel gesloten met de Islamitische Stichting Nederland. Bij de koopovereenkomst zit ook het voorlopige ontwerp van het toekomstige gebouw. Tijdens een inloopavond op 21 oktober 2019 heeft het moskeebestuur dit aan de buurt laten zien.

Zie agendapunt 4.10 op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2019.