Rijkssubsidie voor aardgasvrij maken Dukenburg

Stadsdeel Dukenburg is als 1e aan de beurt om aardgasvrij te worden. Dit samen met de wijken Hengstdal, Bottendaal, Hatert en het stationsgebied van Nijmegen Heijendaal. Uiterlijk in 2035 is het streven. Dat staat in de Nijmeegse Warmtevisie.

Samen met de wijk

Vanaf begin 2019 gaat de gemeente samen met de wijk, woningcorporaties en de netbeheerder Liander kijken wat de beste aanpak voor Dukenburg is, wat dat aan kosten met zich meebrengt en hoe dat betaald kan worden. Vooruitlopend daarop is al wel bekend gemaakt dat de rijksoverheid geld geeft voor het aardgasvrij maken van delen van Dukenburg.

Rijkssubsidie voor Dukenburg

Dukenburg is door het ministerie van Binnenlandse Zaken aangewezen als een van de aardgasvrije wijken en krijgt hierdoor 4,8 miljoen euro subsidie. De gemeente deed de aanvraag (pdf, 6 MB) voor de rijksbijdrage met steun van:

  • Winkelcentrum Dukenburg
  • Alliander N.V.
  • Woningcorporaties De Gemeenschap, Portaal, Standvast Wonen, Talis en WoonGenoot

Met de subsidie kunnen zo’n 800 woningen van de 4 woningcorporaties en ongeveer 90 winkels van het winkelcentrum Dukenburg ‘aardgasvrij klaar’ gemaakt worden. Om deze daarna aan te sluiten op het nog aan te leggen warmtenet. In totaal zou het warmtenet in Dukenburg straks ongeveer 5.600 woningen van warmte kunnen voorzien. In het hele stadsdeel moeten 9.000 woningen aardgasvrij worden.