Warmtenet in Nijmegen

De provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem en Nijmegen, Nuon en Alliander DGO willen samen het gebruik van duurzame restwarmte in de regio Arnhem-Nijmegen stimuleren. Dat willen we doen door één geïntegreerd regionaal warmtenet aan te leggen.

Samenwerkingsovereenkomst

Dit is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die de 5 partijen op 10 oktober 2014 hebben ondertekend. Hierin is de gemeenschappelijke ambitie vertaald in het concrete doel. Namelijk om in 2030 tenminste 90.000 woningequivalenten1 (WEQ) te hebben aangesloten op dit regionale warmtenetwerk. Sinds 1 januari 2017 is een warmteregisseur actief om dit proces te versnellen.  

De gemeente en verschillende partners hebben al verschillende initiatieven genomen om de route naar aardgasvrij in gang te zetten. De partners zijn onder andere woningbouwcorporaties, netbeheerder en energiebedrijven. Met de aanleg van het warmtenet heeft Nijmegen de afgelopen jaren de eerste aardgasvrije nieuwbouwwoningen gerealiseerd. De bestaande bouw gaat volgen.