Omgevingsvisie Nijmegen 2020-2040 Stad in beweging

De Nijmeegse Omgevingsvisie (pdf, 55 MB) is definitief. De gemeenteraad stelde het document op 28 oktober 2020 vast. De Omgevingsvisie maakten we samen met de stad vanwege de nieuwe Omgevingswet.

In de Omgevingsvisie staan uitgangspunten voor het gebruik van de ruimte in Nijmegen. Het geeft daarmee de komende jaren richting aan de ontwikkeling van onze stad. Waar kunnen bijvoorbeeld de 10.000 extra woningen komen die nodig zijn? En hoe bieden we ruimte aan de groei van de werkgelegenheid met 10.000 banen tot aan 2030. De Omgevingsvisie stelt dat Nijmegen een compacte (kleine) en leefbare stad moet blijven, zodat mensen zich gemakkelijk lopend, fietsend of met het OV kunnen verplaatsen. Het groene omliggende landschap blijft en ondanks de verwachte groei willen we dat Nijmegen een aangename stad blijft.

Focusgebieden

De extra woningen en werkplekken komen vooral in de zogeheten focusgebieden: Waalsprong, Waalfront, centrum/stationsomgeving, Kanaalzone/Winkelsteeg en Heyendaal, en in de sectoren Health & High Tech. Door de ruimte in de bestaande stad te benutten voor de verwachte groei in het aantal inwoners, werknemers en bedrijven, kan Nijmegen die compacte stad blijven. Met een duidelijke identiteit en een prachtig omliggend landschap.

Wonen en werken gecombineerd

Door slimme combinaties van woningen, werkplekken en andere functies blijft de stad aantrekkelijk om in te wonen, werken en te verblijven. Dit draagt ook bij aan het toch al gunstige ondernemersklimaat met financieel gezonde en hoogwaardige bedrijven. Nijmegen biedt ook in de toekomst volop ruimte aan voetgangers en fietsers en bewegen wordt aangemoedigd. In combinatie met een sterk openbaarvervoernetwerk blijft de stad leefbaar en bereikbaar.

Groen de stad in

Het groen van buiten wordt meer de stad in getrokken. Door deze groene verbindingen komt er ruimte voor biodiversiteit (verschillende soorten planten en dieren in een gebied) en dieren. Ook kan Nijmegen daarmee gevolgen van de klimaatverandering opvangen.

Duurzaam en circulair

De verandering naar een duurzame stad met een circulaire (hergebruik) economie gaat door. Met slim gebruik van energie, die duurzaam is opgewekt. Samen met (regio)partners, inwoners en bedrijven werkt Nijmegen aan de toekomst. Waarbij ruimte wordt geboden aan ideeën die de kwaliteit van de stad ten goede komen. Voor alle ontwikkelingen geldt dat deze in goede afstemming met de omgeving moeten plaatsvinden.

Samen met de stad

De Omgevingsvisie is samen met onder meer inwoners, bedrijven, instellingen tot stand gekomen. Om te zorgen dat de Omgevingsvisie steeds zo actueel mogelijk is, werkt de gemeente de visie in ieder geval elk jaar bij in afstemming met de gemeenteraad en de stad.

Documenten

Als onderdeel van de Omgevingsvisie is een beschrijving van de stad gemaakt (Stad in Beeld). Dit document en alle andere bijlagen bij de Omgevingsvisie zoals de zienswijzennota, vindt u in de besluitenlijst van het college van 23 juni 2020 (agendapunt 3.1).