Omgevingsvisie Nijmegen - Wij geven (om) de ruimte -

Nijmegen werkt aan de Omgevingsvisie. Dat doen we vanwege de nieuwe Omgevingswet. In de Omgevingsvisie leggen we vast hoe we willen dat de stad er in de toekomst uit ziet. Hoeveel huizen moeten we bijvoorbeeld bouwen en voor wie? Hoe houden we Nijmegen bereikbaar? Wat is er nodig om hier ook de komende jaren prettig te kunnen wonen en werken? Maar ook: hoe kan de inrichting van de stad bijdragen aan een sociaal Nijmegen?  

Lees de Startnotitie Omgevingsvisie (pdf 530 kB).

Bekijk de presentatie over de Omgevingsvisie (pdf, 2,3 MB)

Stadsgesprekken

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners, bedrijven, ondernemers en instellingen meedenken over de inhoud van de Omgevingsvisie. Daarom organiseren we stadsgesprekken.

De 1e ronde (december 2018)

  1. Aantrekkelijke stad 
  2. Duurzame stad
  3. Economisch veerkrachtige stad
  4. Sociale en gezonde stad  
  5. Moderne overheid

Een overzicht van de belangrijkste resultaten van de gesprekken leest u door op een onderwerp te klikken. Onderaan deze pagina vindt u de belangrijkste opmerkingen in één overzicht.

De 2e ronde (januari-februari 2019)

Hoe verder? Het proces

Voor de 1e ronde stadsgesprekken hebben we per thema mensen uitgenodigd. Via de bestaande netwerken in de stad, zoals wijk- en ondernemersverenigingen. In het voorjaar van 2019 vindt er nog een 2e ronde plaats met vooral Nijmeegse jongeren.  

Op basis van deze 2 rondes stadsgesprekken bepalen we welke thema’s we uitwerken, hoe we dit doen en met wie. Dit is de basis voor de Omgevingsvisie. We bespreken deze eerste versie met de gesprekspartners uit eerdere rondes. Zo komen we tot een definitieve Omgevingsvisie. Het gemeentebestuur stelt deze visie vast. Eind 2019 kan iedereen het resultaat online bekijken. 

Bekijk het proces (pdf, 300 kB) van het maken van de Omgevingsvisie en de planning van november 2018 -  eind 2020.

Op de hoogte blijven?

U kunt het maken van de Omgevingsvisie op verschillende manieren volgen: