Omgevingsvisie Nijmegen - Wij geven (om) de ruimte -

Nijmegen werkt aan de Omgevingsvisie. Dat doen we vanwege de nieuwe Omgevingswet. In de Omgevingsvisie leggen we vast hoe we willen dat de stad er in de toekomst uit ziet. Hoeveel huizen moeten we bijvoorbeeld bouwen en voor wie? Hoe houden we Nijmegen bereikbaar? Wat is er nodig om hier ook de komende jaren prettig te kunnen wonen en werken? Maar ook: hoe kan de inrichting van de stad bijdragen aan een sociaal Nijmegen?

Stadsgesprekken

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners, bedrijven, ondernemers en instellingen meedenken over de inhoud van de Omgevingsvisie.
Dat doen we aan de hand van 4 thema’s:

  1. Aantrekkelijke stad (pdf, 205 kB)
  2. Duurzame stad (pdf, 785 kB)
  3. Economisch veerkrachtige stad (pdf, 205 kB)
  4. Sociale en gezonde stad (pdf, 4.4 MB)  

Voor deze stadsgesprekken nodigen we per thema mensen uit. Dit doen we via de bestaande netwerken in de stad, zoals wijk- en ondernemersverenigingen.

Hoe verder? Het proces

Op basis van deze stadsgesprekken bepalen we welke thema’s we uitwerken, hoe we dit doen en met wie. Dit is de basis voor de Omgevingsvisie. We bespreken deze eerste versie met de gesprekspartners uit eerdere rondes. Zo komen we tot een definitieve Omgevingsvisie. Het gemeentebestuur stelt deze visie vast. Eind 2019 kan iedereen het resultaat online bekijken.
Bekijk het proces (pdf, 300 kB) van het maken van de Omgevingsvisie en de planning van november 2018 -  eind 2020.

Op de hoogte blijven?

U kunt het maken van de Omgevingsvisie op verschillende manieren volgen: via deze pagina, het gemeentenieuws in De Brug, Facebook en de gemeentelijke nieuwsbrief. We plaatsen hier regelmatig updates.

Lees de Startnotitie Omgevingsvisie (pdf 530 kB).