Moderne overheid

Hieronder vindt u een samenvatting van de opmerkingen uit de stadsgesprekken. Lees het verslag Expeditie 2030.

Opmerkingen uit de stadsgesprekken

  • Zonder participatie geen draagvlak
  • Bereik een zo breed mogelijke groep
  • Zorg voor goede spelregels
  • Communiceer en betrek bewoners op tijd 
  • Dé bewoner bestaat niet
  • Sluit aan bij wat er leeft in de wijk
  • Organiseer nieuw soort bijeenkomsten
  • Zorg voor diverse communicatie: online én offline
  • Geef bewoners ook echt invloed
  • Zorg voor eerlijke verhouding bewoners & projectontwikkelaars