Wij geven (om) de ruimte - Omgevingsvisie Nijmegen

Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. Een lange termijn visie op hoe we als stad willen omgaan met onder meer woningbouw, wegen, energie, water, lucht, bodem en natuur.

Waarom een Omgevingsvisie

Het opstellen van een Omgevingsvisie is een verplicht onderdeel van de nieuwe landelijke Omgevingswet, die in 2021 ingaat. Het geeft richting aan ontwikkelingen in de stad en gaat gelden voor de gemeente, ontwikkelaars en andere partijen in de stad.

Waar gaat de Omgevingsvisie over?

De Nijmeegse visie gaat niet alleen over de ‘fysieke’ omgeving, zoals woningbouw en wegen. We houden ook rekening met sociaal-economische doelstellingen, zoals het zorgen voor meer werkgelegenheid en het energiezuinig maken van gebouwen. Belangrijke vragen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: hoe wil Nijmegen om gaan met de forse bevolkingsgroei de komende jaren, hoe kan Nijmegen een aantrekkelijke stad blijven om in te wonen en werken of hoe kunnen de stevige ambities op het gebied van duurzaamheid gehaald worden? Maar ook: hoe kan Nijmegen sociaal blijven en wat betekent dat voor de inrichting van de stad?

Hoe maken we de Omgevingsvisie?

In de door burgemeester en wethouders vastgestelde Startnotitie Omgevingsvisie Nijmegen staat hoe de visie in de komende maanden wordt opgesteld. Uitgangspunt is dat er niet bij nul wordt begonnen. Er is namelijk al heel veel beleid ontwikkeld met de stad, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw en energie. Ook is er veel kennis beschikbaar over hoe Nijmegen zich ontwikkelt en welke trends te verwachten zijn. Voor de Omgevingsvisie wordt alles in samenhang bekeken, geactualiseerd en aangevuld. De visie wordt in samenspraak met de stad en de regio gemaakt. Hiervoor gaan we gemeente vanaf november in gesprek met inwoners, ondernemers, instellingen, experts, regiopartners en de gemeenteraad.

Wat is de planning?

Globaal bestaat het proces om te komen tot de Omgevingsvisie uit 3 stappen die tussen november dit jaar en eind 2019 worden gezet:

  1. het onderzoeken van de ‘staat van de stad’
  2. het inzoomen op thema’s en gebieden in de Omgevingsvisie
  3. het vaststellen en verwerken van de Omgevingsvisie naar een online platform, zodat deze eenvoudig te raadplegen en actualiseren is

De Omgevingsvisie is geen statisch rapport, maar wordt elk jaar geactualiseerd. Zo kan het goed inspelen op trends en ontwikkelingen en blijft het een bruikbaar en actueel document.

Wilt u meedoen?

Wilt u meedenken over de Omgevingsvisie, volgt u dan deze webpagina. In de komende periode plaatsen we hier allerlei informatie over het proces en de inhoud van de Omgevingsvisie. Ook kunt u reageren door een mail te sturen naar: omgevingswet@nijmegen.nl.

Lees de Startnotitie Omgevingsvisie (pdf 530 kB).