Ontwikkeling centrum

De binnenstad maakt een belangrijke verandering door. De wensen en verwachtingen van de consumenten veranderen, en daar moet de binnenstad op inspelen. De Nijmeegse binnenstad verandert van een ‘place to buy’ naar ‘place to meet’. We helpen de binnenstad bij dat proces.

Vlaamsegas en ringstraten

Aanpak omgeving Vlaamsegas en ringstraten

Waalkade

Op maandag 29 oktober start de herinrichting van de Waalkade.

Binnenstad

De gemeente werkt actief aan het tegengaan van leegstand.

Toekomst Nijmeegse markten

Een toekomstvisie voor een aantrekkelijke en goed georganiseerde centrummarkt.