Toekomst Nijmeegse markt

Een aantrekkelijke en goed georganiseerde centrummarkt. Om dat te bereiken is samen met marktkooplieden, belangenverenigingen, ondernemers en bewoners in de binnenstad de Toekomstvisie centrummarkt opgesteld. Deze is op 11 juli vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen.

De visie is nu uitgewerkt in een nieuwe marktverordening, marktreglement en standplaatsenbeleid. Voor de toekomst streven we naar de verzelfstandiging van de centrummarkt.

Meer informatie en reageren: marktzaken@nijmegen.nl.