Waalkade

De Waalkade is vanaf het najaar van 2018 ingrijpend veranderd. Najaar 2019 voeren we de laatste werkzaamheden uit.

Het geasfalteerde deel tussen de Veerpoorttrappen en Grotestraat heeft een grasmat gekregen. Dit najaar planten we hier nog bomen.In het verlengde van de Veerpoorttrappen is een verlaagd deel met zittrappen gekomen. Hierdoor is een podium bij het water ontstaan. Dit deel loopt bij hoogwater onder water. De terrassen bij de gevels liggen nu op 1 niveau. Alleen ter hoogte van de Grotestraat liggen de terrassen aan het water. Dit najaar, na het terrasseizoen, komen hier nog vlonders. Zo schuiven de terrassen nog wat op richting het water. Voor het eind van het jaar verrijst op de kade ter hoogte van het Besiendershuis een nieuwe blikvanger. Het kunstwerk Waterwolf van het kunstenaarsduo Space Cowboys is een 3.30 meter hoog bronzen kunstwerk van een wolvenpup met kind. 
De Waalkade blijft geschikt voor evenementen.

Na de herinrichting kan er geen doorgaand autoverkeer meer over de Waalkade rijden. Alleen bussen en hulpvoertuigen mogen er nog overheen. Aan beide zijden van het park liggen keerlussen en (kort)parkeerplaatsen, zodat het wel mogelijk blijft om met de auto op de Waalkade te komen. De gemeenteraad neemt in 2020 nog een beslissing of de bus definitief op de Waalkade blijft rijden.  

Leve(n)de Waalkade

Het ontwerp voor de Waalkade is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject met de stad. De 850 ideeën die binnenkwamen via mail, social media en in het speciale pand aan de Waalkade zijn vervolgens uitgewerkt tot 3 verschillende scenario’s. Die hebben we in een enquête voorgelegd aan de stad. Hierbij was het groene scenario favoriet. Eerder hebben we op de Oostelijke Waalkade al de Lindenberghaven opgeknapt en de Veerpoortrappen aangepakt. En er is een lift gekomen. In het voorjaar van 2018 heeft ook De Bastei, het centrum voor natuur en cultuurhistorie, zijn deuren geopend.

Bekijk het Ontwerp Waalkade (pdf, 489 kB).

Bekijk het filmpje op ons YouTubekanaal.