Veelgestelde vragen

Kun je nog meedoen aan de proef? Het antwoord hierop en op andere vragen leest u hier.

In de proef gaan we kijken, in welke groep de meeste mensen werk vinden. Ook kijken we of mensen zich beter gaan voelen door de andere regels. De resultaten van de proef worden wetenschappelijk onderzocht. Hiervoor werken we samen met de Radboud Universiteit.

Nee.

Ja, u kunt altijd stoppen met de proef. U heeft dan geen recht meer op de extra vrijlating van inkomsten en ook de bijzondere regels komen te vervallen. Voor u gelden dan weer de algemene regels.

Ja, dat moet altijd. U blijft verplicht de gemeente te informeren.

Doet u mee aan de proef en zit u in groep 1 of 2? Dan mag u 50% van uw inkomsten houden. Deze inkomsten worden niet verrekend met uw uitkering. Aan het bedrag zit wel een maximum van € 201,- per maand.
Normaal mogen mensen maar 25% van de inkomsten houden tot een maximum van € 201,- per maand. De vrijlating is beperkt tot 6 keer een maand voor de periode dat men een bijstandsuitkering heeft.

Ja. Komt u tijdens de periode waarin de proef loopt opnieuw in de bijstand? Dan valt u weer onder de regels van de proef.

U mag meedoen, zolang u een uitkering heeft van de gemeente Nijmegen. Als u verhuist stopt uw uitkering en vervalt ook uw deelname aan de proef.

Nee, u kunt niet van groep veranderen.

De Radboud Universiteit begeleidt de proef  en doet wetenschappelijk onderzoek. Zij onderzoeken wat de gevolgen zijn van de nieuwe regels. Daarom moeten ze die kunnen vergelijken met mensen voor wie de normale regels gelden. Als u zich aanmeldt voor de proef, dan kan het zijn dat u in de speciale groep terecht komt.

We snappen dat dit een teleurstelling kan zijn. U wilt meedoen aan de proef en kan ingeloot worden in de speciale groep met de normale regels. Mensen in deze groep krijgen een cadeaubon elke keer als ze meedoen aan een interview over het wetenschappelijk onderzoek.

Er zijn 3 groepen voor wie verschillende regels gelden. 

  • In groep 1 mogen mensen meer bijverdienen naast de uitkering. Zie ook 'Ik doe mee aan de proef en ik heb inkomsten uit werk, hoeveel mag ik dan houden?'. Ook krijgt u een ontheffing van de arbeids- en re-integratieverplichting. U hoeft niet naar het werkbedrijf. U mag helemaal op uw eigen manier zoeken naar werk.  
  • In groep 2 mogen mensen meer bijverdienen naast de uitkering. Zie ook 'Ik doe mee aan de proef en ik heb inkomsten uit werk, hoeveel mag ik dan houden?'. Daarnaast krijgt u een speciale vorm van begeleiding van het WerkBedrijf. Deze begeleiding maken we op maat op wat u zelf nodig denkt te hebben. Ook het doel (vrijwilligerswerk, deeltijdwerk, ondernemerschap of een fulltime baan) bepaalt u zelf. De begeleiding bestaat uit een aantal verplichte bijeenkomsten en een persoonlijk coach.   
  • In groep 3 blijven de regels hetzelfde als ze nu zijn. U krijgt jaarlijks een cadeaubon als dank voor uw deelname aan het wetenschappelijk onderzoek.

De informatie die wordt opgehaald bij de proef, wordt echt alleen gebruikt voor dit wetenschappelijk onderzoek! De informatie wordt geanonimiseerd en niet gedeeld met de gemeente voor andere doelen.

Er komt 4 keer iemand bij u langs met een vragenlijst. Dit duurt ongeveer 3 kwartier. Als u meedoet aan de proef is het beantwoorden van de vragenlijst verplicht.

Als u geld bijverdient, kan dat gevolgen hebben voor overige inkomsten. De huurtoeslag kan bijvoorbeeld lager zijn. Meestal houdt u wel meer geld over wanneer u bijverdient. Voor extra informatie en hulp bij toeslagen, kunnen mensen tijdens de proef terecht bij de Sociaal Raadslieden.

Nee, dat kan niet.