Skaeve Huse Stationsstraat Noord

De gemeente Nijmegen vraagt na de zomer van 2018 een tijdelijke omgevingsvergunning aan bij de ODRN om 8 Skaeve Huse te realiseren aan de Stationsstraat in Nijmegen-Noord, voor maximaal 10 jaar. In de tussentijd zoekt de gemeente naar een 2e  definitieve locatie voor Skaeve Huse nabij De Grift.

Eenvoudige zorgwoningen

Het gaat om 8 kleine, eenvoudige zorgwoningen en een extra unit voor de begeleiding. Bewoners krijgen behandeling en woonbegeleiding terplekke van IrisZorg (instelling voor verslavingszorg) en de RIBW (regionale instelling voor begeleid wonen).  Het gaat hier om alleenstaande mannen, meestal van 40 jaar of ouder en met een psychiatrische aandoening, vaak al lang dakloos omdat andere mogelijkheden van onderdak niet werkten.