Stationsgebied

Gemeente Nijmegen werkt aan plannen om het station en de omgeving te verbeteren. Dat doen we samen met ProRail, NS en de Provincie Gelderland. Daarnaast zijn er particuliere initiatieven.

Nieuwbouw

In onze nieuwe Omgevingsvisie en in de Woondeal die we met het Rijk hebben gesloten, is de stationsomgeving aangewezen als belangrijk gebied voor woningbouw. Hiervoor zijn nu twee locaties in ontwikkeling. Aan de westzijde maakt het oude UWV gebouw plaats voor een hotel-congrescentrum. In het gebouw is ook ruimte voor wonen en werken.

Nieuwe Metterswane

Tegenover het station, op de plek waar Metterswane stond, komt het Nieuwe Metterswane. In dit gebouw is ruimte voor woningen, kantoorruimte en een hotel. Op de begane grond is naast het hotel ook ruimte voor horeca en een mandjessupermarkt.

  • Het bestemmingsplan voor het nieuwe Metterswane ligt vanaf 2 juli tot en met 12 augustus 2020 ter inzage. 
  • Op donderdag 9 juli om 19.30 uur vond  een online informatiebijeenkomst plaats over de plannen, de procedure en de planning. Bekijk deze video over de bijeenkomst. 

Voor de langere termijn willen we het politiebureau en het oude belastingkantoor aanpakken. Zo wordt de Nijmeegse stationsomgeving een gebied voor wonen, werken, reizen en verblijven.

Westkant

De aanpassingen aan de westkant van het station hangen samen met het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). In opdracht van het rijk is ProRail bezig om op de 6 drukste trajecten in Nederland meer ruimte te maken op het spoor. Een van die trajecten is de lijn Schiphol–Utrecht–Arnhem/Nijmegen. Om de spoorcapaciteit hier te vergroten, krijgt station Nijmegen een 3e perron en wordt de perrontunnel aangepast.  Door deze tunnel in het station door te trekken naar de westzijde ontstaat hier een 2e ingang. De ingang in de Tunnelweg gaat weg. Bij de nieuwe ingang komt een beheerde fietsenstalling met ongeveer 3.000 plaatsen en een kiss & ride plaats voor het wegbrengen en ophalen van reizigers. Om de westzijde van het station goed bereikbaar te maken, willen we hier een nieuwe snelfietsroute aanleggen. Deze sluit aan op de snelfietsroute tussen de Graafseweg en het Waalfront. Ook de vijfsprong (bij de Krayenhofflaan/Koninginnelaan) moeten worden aangepast. Provincie, rijk en gemeente hebben voor de aanpassingen aan het spoor en de westzijde van het station al geld gereserveerd. De plannen worden uitgewerkt in overleg met omwonenden en andere belanghebbenden. De verwachting is nu dat we de westelijke ingang uiterlijk in 2026 in gebruik kunnen nemen.

Oostkant

Om het groeiend aantal reizigers op te vangen, willen we ook de oostkant en het station zelf aanpassen. We willen graag de fietsroute voor het station verdiept aanleggen. Dan zitten voetgangers en fietsers elkaar niet in de weg. De oversteekplaatsen voor voetgangers gaan dan over in 2 logische routes naar de binnenstad. Onder het Stationsplein, op hetzelfde niveau als de verdiepte fietsroute, zijn plannen voor één hele grote beheerde fietsenstalling voor zo’n 7000 fietsen. Als alle fietsen in de ondergrondse stalling komen, komt er op de plek van de huidige 'fietsflat' ruimte voor een plein met bijvoorbeeld horeca-terrassen en meer groen. Voor het groeiend aantal reizigers moet ook het busstation worden uitgebreid. En er moet een betere wachtruimte komen. De halte voor lijn 10, die naar de universiteit rijdt, zou naar de zuidkant van het plein kunnen. Dat scheelt zo’n 300 bussen per dag die niet voor het station langs rijden. Provincie, rijk en gemeente hebben voor de aanpassingen aan het spoor en de westzijde van het station al geld gereserveerd. Voor het station zelf en de centrumzijde is de financiering nog niet geregeld. 

Maaslijn

In opdracht van de Provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland wordt gewerkt aan het project Maaslijn. De spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond krijgt elektrische treinen in plaats van dieseltreinen en wordt verbeterd. Dit maakt de verbinding tussen Nijmegen en Roermond sneller. Op deze route investeert de Provincie Gelderland ook in de verbetering van Station Nijmegen Heyendaal.