Stationsgebied

Samen met ProRail, NS en de Provincie Gelderland werkt de gemeente Nijmegen aan plannen om het station en de omgeving te verbeteren.

Westzijde

Aan de westzijde van het station moet een volwaardige tweede ingang komen, met een herkenbare en zichtbare entree, een beheerde fietsenstalling die aansluit op de snelfietsroute tussen Graafseweg-Waalfront en een Kiss&Ride plek. Aanleiding voor deze plannen is het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) dat ProRail in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en samen met de vervoerders realiseert. Uiterlijk in 2028 moet er iedere 10 minuten een trein gaan rijden op de zes drukste trajecten in Nederland. Station Nijmegen is het eindpunt van de lijn Schiphol–Utrecht–Arnhem/Nijmegen. Voor PHS is het noodzakelijk dat Nijmegen een derde perron krijgt. Hiervoor moet de tunnel in het station worden verlengd. Wanneer deze tunnel ongeveer 30 meter verder wordt doorgetrokken naar de westzijde, kan hier een tweede ingang worden gerealiseerd. ProRail is op dit moment nog aan het studeren op een aantal inrichtingsalternatieven voor het emplacement. Begin 2018 wordt hierover een besluit genomen. Pas als het precieze ruimtebeslag bekend is kan gestart worden met de uitwerking van het ontwerp. Dat gebeurt in overleg met omwonenden en andere belanghebbenden. Met de realisatie van een ingang aan de westzijde zal de ingang in de Tunnelweg vervallen. De verwachting is momenteel dat de westelijke ingang rond 2021 in gebruik kan worden genomen. De gemeente en de Provincie Gelderland hebben allebei geld gereserveerd voor de ontwikkeling van een ingang aan de westzijde.

Bekijk ook het Ruimtelijk Raamwerk Stationsgebied Nijmegen

Oostzijde

Maar ook voor de oostzijde liggen er nog wensen. Hier gaat het vooral om het verbeteren van de looproutes vanaf het station naar de binnenstad (comfort, routing en veiligheid). In het kader hiervan wordt begin volgend jaar de looproute langs de Burgemeester Hustinxstraat opgeknapt. Eerder zijn al de Bloemerstraat en de Smetiusstraat opnieuw ingericht. Wanneer de Burgemeester Hustinxstraat is gerealiseerd ligt er een aantrekkelijke en snelle route tussen station en Plein 1944.
Voor de toekomst willen we ook graag betere fietsstallingen op het Stationsplein realiseren (uniformeren van kwaliteit en beheerregime) en betere wachtvoorzieningen voor de busreizigers. Daarnaast is het belangrijk dat het station een uitstraling krijgt die past bij deze belangrijke toegang tot de stad. Voor al deze verbeteringen moeten de verschillende partijen nog op zoek naar geld.

Maaslijn

In opdracht van de Provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland wordt gewerkt aan het project Maaslijn, de verbetering van de spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond. Hierdoor wordt de verbinding sneller en verbeteren de overstapmogelijkheden in Nijmegen, Venlo en Roermond.