Stationsgebied

Gemeente Nijmegen werkt aan plannen om het station en de omgeving te verbeteren. Dat doen we samen met ProRail, NS en de Provincie Gelderland

Westzijde

Aan de westzijde van het station komt een volwaardige tweede ingang, met een herkenbare en zichtbare entree. Er komt een nieuwe fietsenstalling die aansluit op de snelfietsroute tussen Graafseweg-Waalfront en een Kiss&Ride plek. De aanpassing hangt samen met het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). ProRail voert dit programma uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, samen met de vervoerders. Uiterlijk in 2028 moet er iedere 10 minuten een trein gaan rijden op de 6 drukste trajecten in Nederland. Station Nijmegen is het eindpunt van de lijn Schiphol–Utrecht–Arnhem/Nijmegen.

Voor PHS is het nodig dat Nijmegen een 3e perron krijgt. Hiervoor de tunnel in het station verlengd worden. Door deze zo’n 30 meter door te trekken naar de westzijde, kunnen we hier een 2e ingang realiseren. De uitwerking van de plannen gebeurt in overleg met omwonenden en andere belanghebbenden. Als de ingang aan de westzijde klaar is vervalt de ingang in de Tunnelweg. De verwachting is nu dat we de westelijke ingang in de periode  2022 -2026 in gebruik kunnen nemen. De gemeente en de Provincie Gelderland hebben allebei geld gereserveerd voor de ontwikkeling van deze ingang.

Bekijk het Ruimtelijk Raamwerk Stationsgebied Nijmegen.

Oostzijde

Ook voor de oostzijde zijn er nog wensen. Hier gaat het vooral om het verbeteren van de looproutes vanaf het station naar de binnenstad (comfort, routing en veiligheid). Hiervoor zijn de Bloemerstraat en de Smetiusstraat opnieuw ingericht. Dit voorjaar volgt de looproute langs de Burgemeester Hustinxstraat.

Voor de toekomst willen we ook graag betere fietsstallingen op het Stationsplein realiseren en betere mogelijkheden om te wachten voor de busreizigers. Daarnaast is het belangrijk dat het station een uitstraling krijgt die past bij deze belangrijke toegang tot de stad. Voor al deze verbeteringen moeten de verschillende partijen nog op zoek naar geld.

Maaslijn

In opdracht van de Provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland wordt gewerkt aan het project Maaslijn. De spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond krijgt elektrische treinen in plaats van dieseltreinen en wordt verbeterd. Hierdoor wordt de verbinding tussen Nijmegen en Roermond sneller. Op deze route investeert de Provincie Gelderland ook in de verbetering van Station Nijmegen Heyendaal.