Kandidaatstelling

Op de dag van kandidaatstelling leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken in bij het centraal stembureau dat bij die verkiezing hoort. De dag van de kandidaatstelling is maandag 31 januari 2022. Op deze dag moet u de kandidatenlijst tussen 9.00 en 17.00 uur inleveren in de Stadswinkel (Mariënburg 30). U kunt hiervoor binnen lopen.

Voorinlevering

U kunt de kandidatenlijst en de stukken die hierbij horen al eerder laten controleren. Dit heet voorinlevering. U moet hiervoor een afspraak maken. De voorinlevering vindt plaats van 24 januari 2022 tot en met 28 januari 2022. Let op: bij de voorinlevering worden de stukken alleen gecontroleerd. Ze worden niet ingenomen. Als de stukken in orde zijn, dan levert u die alsnog in op de dag van de kandidaatstelling op 31 januari 2022.

Proces van de kandidaatstelling

Er zijn een aantal onderdelen die noodzakelijk zijn voor de kandidaatstelling. Het proces wordt uitgelegd op de website van de Kiesraad.

Kandidaatstelling en OSV2020

De kandidatenlijst en de formulieren die erbij horen maakt u zelf aan met Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020). Het centraal stembureau Nijmegen gebruikt OSV2020 om de ingeleverde kandidatenlijsten te controleren. OSV2020 maakt automatisch alle documenten aan die u nodig heeft voor de kandidatenstelling. Vanaf medio december 2021 kunt u OSV2020 gratis downloaden via de Kiesraad. Wilt u meer weten over OSV2020? Kijk dan op de website van de Kiesraad

Meenemen op de dag van de kandidaatstelling

Bijzondere gevallen

Herstel verzuim kandidaatstelling

Op 1 februari 2022 is er een besloten zitting van het centraal stembureau van de gemeente. Tijdens de zitting wordt de geldigheid van de kandidatenlijsten gecontroleerd. En de kandidaten op de lijst en de naam van de partijen boven de lijst. Zijn nog niet alle stukken in orde, dan heeft u nog de mogelijkheid om de juiste stukken in te leveren. Dit heet 'herstel verzuim kandidaatstelling'. 

Zijn de stukken niet compleet, dan wordt de partij hierover geïnformeerd. Partijen kunnen binnen 3 dagen de stukken inleveren. Dit heet 'herstelbare verzuimen' in orde maken. Het inleveren van de ontbrekende stukken kan op: 

  • 2 februari 2022 van 9.00 tot 17.00 uur 
  • 3 februari 2022 van 9.00 tot 17.00 uur 

U kunt hiervoor binnen lopen. Een afspraak maken is niet nodig. 

Waarborgsom kandidaatstelling

Partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald betalen een waarborgsom van € 225,-.

De waarborgsom moet uiterlijk  31 januari 2022 voor 17.00 uur binnen zijn bij de gemeente. U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL09 INGB 0000 8637 40 ten name van Gemeente Nijmegen - Burgerzaken. Zet bij de omschrijving 'waarborgsom kandidaatstelling' met uw partijnaam. De partij levert het betaalbewijs in op de dag van kandidaatstelling. 

De waarborgsom wordt terugbetaald als de partij minimaal 75% van de kiesdeler behaalt of als de partij geen geldige lijst heeft ingeleverd. Dit kunt u terugvinden in artikel H14 van de Kieswet