Ondersteunen inleidend verzoek referendum wensen en bedenkingen ontwikkeling Stadseiland

U kunt het inleidend verzoek voor het referendum niet meer ondertekenen. Dit was mogelijk tot 25 maart 2021 vóór 12.00 uur.

Inleidend verzoek referendum

De gemeenteraad gaat op 31 maart praten over de ontwikkeling van het Stadseiland. De raad heeft nog wensen en bedenkingen bij deze ontwikkeling. De wensen en bedenkingen staan in deze brief. Het gaat nu nog om een conceptbrief, hierin brengt de raad de komende weken nog verschillende wijzigingen aan. Op 31 maart stelt de raad de brief met wensen en bedenkingen definitief vast. 

Er is een inleidend verzoek binnengekomen om over de brief met wensen en bedenkingen van de raad een referendum te houden. Als het referendum doorgaat stemt u voor of tegen de wensen en bedenkingen over de Ontwikkeling van het Stadseiland. Het referendum gaat dus niet over de plannen zelf. 

Plannen Stadseiland

Toen de nevengeul werd aangelegd, is er afgesproken dat het Stadseiland bebouwd gaat worden. Meer informatie over de plannen voor het Stadseiland vindt u in het ambitiedocument.

Zo werkt een raadgevend referendum

  1. Iemand dient een inleidend verzoek om een referendum in bij de voorzitter van de raad
  2. 850 volwassen inwoners moeten dit verzoek ondersteunen
  3. Als er voldoende ondersteuning is voor het inleidend verzoek, moet de raad toestemming geven voor een definitief verzoek om het referendum
  4. Het definitieve verzoek moet ondersteund worden door 4.000 volwassen inwoners
  5. Als er voldoende ondersteuning is voor het definitieve verzoek, beslist de raad of het referendum door kan gaan